Konwersja PDF do Word

Konwersja PDF do WORD – Podejście Profesjonalne – Część 2

Jeśli chodzi o biuro tłumaczeń, najkorzystniejszą możliwością jest praca na materiale źródłowym, dostarczonym przez klienta w formie oryginalnych plików. Takim sposobem można zaoszczędzić czas potrzebny na dopieszczanie przetłumaczonej zawartości. Niestety, w większości przypadków biura tłumaczeń otrzymują dokumenty źródłowe w formie PDF.

Ma to swoje zalety, gdyż plik w takiej formie nie ulegnie zniekształceniom, które mogą nastąpić w trakcie wysyłki drogą mailową. Kiedy jednak PDF dociera do biura, należy go skonwertować do pliku WORD, aby rozpocząć tłumaczenie.

Ze względu na fakt, że biuro tłumaczeń otrzymuje wiele zleceń, wdrożenie odpowiednich metod działania i obróbki tekstu było konieczne, w celu usprawnienia działania. Takim oto sposobem można wyróżnić trzy najczęściej stosowane metody.

Konwersja PDF – metody

Dobór metody uwarunkowany jest rodzajem pliku PDF. Można wyróżnić dwa, z których jeden jest edytowalny, a drugi nieedytowalny. Plik edytowalny to taki, którego da się skopiować i wkleić. Jest to możliwe dzięki temu, że przed konwersją był to plik tekstowy. Drugim rodzajem jest plik nieedytowalny, z którym mamy do czynienia wtedy, gdy chodzi o skany lub zdjęcia.

Konwersja PDF – pierwsza metoda

Pierwsza metoda – konwersja PDF do Word – wykorzystuje do pomocy program Adobe. Procedura konwersji jest prosta. Należy wybrać plik do konwersji, a następnie zapisać skonwertowany plik w wybranym przez siebie miejscu. Ten sposób wykorzystywany jest w przypadku plików edytowalnych.

Konwersja PDF – druga metoda

Druga metoda również jest stosowana przy konwersji plików edytowalnych. Tym razem jednak wykorzystywanym do tego celu programem jest Abby. Procedura jest równie intuicyjna.

Konwersja PDF – jeszcze jedna metoda

Ostatnia z wymienionych metod najlepiej się sprawdza w przypadku tekstów nieedytowalnych. Nie ma lepszego narzędzia do rozpoznawania elementów graficznych niż OCR. Korzystając z tej metody, skany i zdjęcia nie będą już stanowiły problemu.

W każdym z wymienionych przypadków należy dokonać porównania pliku źródłowego z docelowym. Trzeba pamiętać, że to są tylko narzędzia, których pracę należy weryfikować.

Konwersja PDF – co zrobić ze skonwertowanym plikiem?

Umiejętność sprawnego konwertowania plików może być przydatna w wielu sytuacjach. Jedną z takich sytuacji jest konieczność edycji nieaktualnych danych w naszym PDFie. Nie mając dostępu do oryginalnego pliku, musimy być w stanie doprowadzić posiadany plik do stanu, w którym możliwe będzie naniesienie odpowiednich zmian. Doświadczone biuro tłumaczeń radzi sobie z podobnymi zadaniami bez problemu.

Tłumaczenie PDF

Tłumaczenie PDF – czeka nas konwersja PDF do WORD – część 1

PDF należy do najpopularniejszych formatów, dzięki którym można zachować wygląd i format oryginalnego pliku. Jest wykorzystywany w wielu sytuacjach, najczęściej jednak wtedy, gdy zależy nam, aby nie poddawano go dalszej edycji.

Istnieją jednak chwile, kiedy otrzymujemy plik PDF, a chcemy poddać go edycji, gdyż pewne informacje są nieaktualne i wymagają aktualizacji, lub gdy chcemy go przetłumaczyć. Tłumaczenie PDF polega właśnie na tym, że najpierw tekst zawarty w dokumencie PDF musi zostać odpowiednio przygotowany.

O ile konwersja PDF jest łatwa i bezproblemowa, w drugą stronę wygląda to nieco inaczej. Wiąże się to również z większym nakładem pracy potrzebnej na doprowadzenie skonwertowanej wersji do poziomu użyteczności.

Pierwszą kwestią z jaką przyjdzie nam się zmierzyć jest ustalenie typu pliku. Można wyróżnić dwa rodzaje. Pierwszy z nich, zwany edytowalnym, powstał na bazie formatów tekstowych, podczas gdy drugi, zwany nieedytowalnym, jest najczęściej zdjęciem lub skanem.

PDF a tłumaczenie PDF

Konwersja pliku PDF znacznie ułatwia prace związane z procesem tłumaczenia. Taka czynność jest potrzebna w celu przygotowania materiałów źródłowych do dalszych prac.

Przed rozpoczęciem prac, jeśli klient dostarczył PDF, należy poddać otrzymany plik obróbce, aby oszacować wycenę tłumaczenia. To zaś powoduje konieczność konwersji. Skonwertowany w odpowiedni sposób plik, może być następnie użyty na dalszym etapie prac.

Tłumaczenie PDF – metody

Ze względu na to czy PDF jest edytowalny, czy też nie, uzależniony jest wybór metody konwersji, gdyż nie każdy sprawdza się we wszystkich przypadkach.

Najbardziej eksploatującą metodą jest przepisywanie. Czasami zdarza się, że skan lub zdjęcie, czyli PDFy nieedytowalne, uniemożliwiają poprawne rozpoznanie elementu graficznego przez program. Wtedy umiejętność pisania może się okazać niezbędna.

Istnieje wiele różnych, darmowych aplikacji, pozwalających na konwersję pliku w sieci. Są one przydatne, jeśli przeznaczony do konwersji plik nie posiada zaawansowanej struktury oraz jest krótki.

Ze wszystkich metod, najlepszą jest OCR. Polega on na rozpoznawaniu elementów graficznych pliku PDF, po czym następuje konwersja. Sprawdza się ona w przypadku tekstów nieedytowalnych, stanowiąc nieodzowne narzędzie do edycji tego rodzaju plików.

Trzeba mieć na uwadze, że żadna metoda nie jest idealna. Zawsze po konwersji należy upewnić się, czy konwersja przebiegła bez zarzutów. Najpewniej wykona to doświadczone biuro tłumaczeń dysponujące własnym działem IT.

Tłumacz ukraińsko polski – wybór biura tłumaczeń

Tłumacz ukraińsko polski – fakty i znaczenie języka ukraińskiego

Ukraiński jest językiem wschodniosłowiańskim, podobnie jak rosyjski. Uważa się, że języki te są do siebie podobne, a tak nie jest, gdyż ukraiński, tak jak białoruski, wywodzą się z języka ruskiego.

Tymczasem rosyjski opiera się na staroruskim, co oznacza, że ukraiński bardziej przypomina białoruski niż rosyjski.

Język ten rozwijał się dzięki literaturze, lecz nie był uważany za odrębny twór, ale odmianę białoruskiego.

Wieloletnie starania doprowadziły do utrwalenia się go w świadomości ludzkiej jako samodzielnego języka.

Niestety poprzez rusyfikację starano się rugować ten język z przestrzeni publicznej. W wyniku czego obecnie duży odsetek Ukraińców uważa są swój ojczysty język rosyjski. Jest to szczególnie zauważalne na terenach położonych na wschodzie Ukrainy.

Silny status rosyjskiego na przygranicznych prowincjach Ukrainy zaowocował działaniami zbrojnymi, wykorzystującymi ten fakt dla korzyści ekonomicznych agresora.

Tłumacz ukraińsko polski – jak wybrać usługodawcę?

Wybór wykonawcy tłumaczeń może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia na zagranicznym rynku.

W zależności od tego jaki charakter mają tłumaczone materiały, pod takim kątem trzeba szukać tłumacza.

Każdy tekst dotyczy zazwyczaj innej branży, która to z kolei cechuje się inną terminologią. Nie ma zatem możliwości, aby tłumacz był w stanie przetłumaczyć wszystkie teksty.

Takie podejście stosują początkujący tłumacze, którzy z racji swojego niewielkiego doświadczenia, oferują wszelkie tłumaczenie tekstu.

Trzeba mieć na uwadze, że teksty specjalistyczne mają żargon, rozumiany jedynie w tej jednej szczególnej dziedzinie, przez co osoba niebędąca ekspertem na tym polu, nie będzie w stanie użyć odpowiedniego sformułowania.

Tłumacz ukraińsko polski – najlepiej biuro tłumaczeń

Wybór biura tłumaczeń to najlepsza decyzja, jeśli zależy nam na wykonaniu wszystkich prac związanych z tłumaczeniem. Tłumacz, tym bardziej dobry, nie będzie w stanie zapewnić potrzebnych prac edycyjnych i redaktorskich, z racji nagromadzenia zleceń.

Biuro tłumaczeń nie ma takich problemów. Współpracuje z najlepszymi tłumaczami, których prace są następnie sprawdzane przez korektorów, a w szczególnych przypadkach poddawane zewnętrznej weryfikacji.

Nie wynika to z faktu braku zaufania do umiejętności tłumacza, lecz z dbałości o jakość wykonywanej usługi.

Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie Tłumacz ukraińsko polski – fakty i znaczenie języka ukraińskiego. Polecamy!

Tłumaczenia informatyczne – jakie biuro tłumaczeń?

Tłumaczenia informatyczne – jak wybrać biuro tłumaczeń

Czasy obecne charakteryzują się wszechobecnym Internetem oraz umożliwiającymi to mediami elektronicznymi. To właśnie te akcesoria są telewizją naszych czasów, czymś co ma każdy, czymś co jest oznaką statusu społecznego.

Dziś trudno obyć się bez tego typu sprzętu, a niepohamowana chęć do wertowania stron internetowych sprawia, że robimy to nawet w czasie spotkania towarzyskiego.

Tłumaczenia informatyczne – typy tekstów

Wykonując tłumaczenia informatyczne, możemy się natknąć na zagadnienia dotyczące administrowania sieci, zarządzania systemami informatycznymi, czy projektowanie procesorów komputerowych.

Branża IT jest na tyle rozległa, że tłumaczenia informatyczne dotyczą patentów, instrukcji obsługi, schematów. Wymienione przykłady cechują się specjalistycznym słownictwem, które nie pojawia się pozostałych typach materiałów jak katalogi, czy strony internetowe.

To typowe elementy dla tłumaczeń informatycznych.

Tłumaczenia informatyczne – jak wykonać

Pierwszym etapem jest oczywiście wybór usługodawcy. Musimy zdecydować kto podejmie się tłumaczenia naszych materiałów.

Nie możemy sobie pozwolić na to, aby sukces naszego przedsiębiorstwa zależał od kogoś przypadkowego.

Mając do wyboru tłumacza i biuro tłumaczeń, lepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z usług tego drugiego.

Decydując się na takie rozwiązanie, mamy pewność, że tłumaczenie jest w dobrych rękach.

Ponadto, biura tłumaczeń zapewniają wykonanie pozostałych czynności związanych z przygotowaniem materiałów do wersji finalnej.

Każdy tekst jest poddawany korekcie i redakcji. Istnieje również możliwość pomocy przy graficznej stronie tekstu źródłowego.

Zaletą biur tłumaczeń jest zdolność do obsługiwania różnych programów graficznych. Jak wiadomo schematy, czy rysunki są niekiedy skomplikowanymi elementami graficznymi.

Dla działu technicznego, nie stanowią one żadnego problemu, dzięki czemu przygotowanie tekstu do tłumaczenia jest łatwiejsze.

Powierzając zadanie biurom tłumaczeń, można być pewnym, że praca zostanie wykonana na czas, a końcowy rezultat będzie w pełni satysfakcjonujący.

Tłumaczenia informatyczne – programy CAT

Taka skrupulatne podejście do zlecanych tłumaczeń, nie byłoby możliwe bez pomocy odpowiednich narzędzi, które czynią pracę prostszą. Dzięki nim, proces tłumaczenia jest sprawniejszy, szybszy i wydajniejszy.

Narzędzia CAT stanowią nieocenioną pomoc przy wyszukiwaniu błędów i nieścisłości, co z kolei zapewnia odpowiednią jakość tłumaczenia.

Takie drobne literówki, czy urwane wyrazy, z pewnością wpłyną na odbiór firmy przez klienta. Należy zatem dokonać właściwego wyboru i przetłumaczyć swoje materiały tak, aby świadczyły o naszym profesjonalizmie.

Tłumaczenia katalogów reklamowych

Tłumaczenia katalogów reklamowych – wejście na rynek zagraniczny

Katalogi należą do tego rodzaju materiałów, które pomagają w promocji danego produktu. Obok odpowiednio zlokalizowanej strony internetowej, są czynnikiem mającym największy wpływ na powodzenie działań promocyjnych.

Przykładem takich katalogów są sklepy internetowe. Dzisiaj tego typu materiały opisujące sprzedawane wyroby, nie ograniczają się jedynie do wersji papierowej.

W każdym z wymienionych przypadków, mając na uwadze rozwój firmy, należy wziąć pod uwagę możliwość tłumaczenia.

Kiedy to nastąpi, najlepiej zlecić wykonanie tłumaczeń na kilka języków, aby mieć dalsze tego typu działania z głowy.

Tłumaczenie katalogów reklamowych – lokalizacja

W wielu przypadkach tłumaczenie będzie wymagało dodatkowej edycji zwanej lokalizacją. Jest to nic innego jak dostosowywanie tłumaczonego tekstu do wymogów docelowego rynku.

Nieuwzględnienie kontekstu kulturowego, może mieć niekorzystne skutki dla firmy.

Tłumaczenie katalogów reklamowych – wybór usługodawcy

Wybierając tłumacza należy kierować się branżą, w której się specjalizuje. Najlepsi tłumacze ograniczają obsługiwane przez siebie teksty do kilku wybranych dziedzin, gdyż tylko tak mogą zapewnić oczekiwaną jakość.

Nie zawsze jednak możemy korzystać z pomocy tłumacza. Bywa, że katalogi wymagają środków technicznych, pozwalających na edytowanie, a co za tym idzie na przygotowanie tekstu do tłumaczenia.

Katalog jest narzędziem reklamowym, dlatego musi zawierać sformułowania działające na naszą korzyść. W tym celu dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura tłumaczeń.

Takim sposobem zapewniamy sobie nie tylko mamy pewność, że nasza praca będzie odpowiednio przetłumaczona, ale również poddana korekcie i redakcji.

Tłumaczenie katalogów reklamowych – tłumaczenie

Nad tłumaczeniem pracuje zazwyczaj zespół ludzi, których zadaniem jest spełnienie wymagań klienta. Czynnikiem działającym na korzyść klienta jest fakt, że otrzymuje on gotowy produkt, na którym wykonano prace redakcyjne i graficzne.

Nie jest to możliwe w przypadku tłumacza, który nawet jeśli przetłumaczy dany tekst, nie będzie w stanie poświęcić mu tyle uwagi, co pracownicy biura tłumaczeń.

Wynika to z ograniczeń czasowych i technicznych. Tłumacz może nie mieć narzędzi do odpowiedniej obróbki tekstu, czy czasu na naniesienie poprawek.

Dlatego w biurach tłumaczeń proces tłumaczenia podzielony jest na etapy.

Jeśli zależy ci na dotarciu do jak największej rzeszy potencjalnych konsumentów musisz dokonać właściwego wyboru. Nie pozwól, aby sukces wymknął ci się z rąk.

Tłumaczenie katalogów reklamowych – wybór tłumacza

W przypadku katalogów reklamowych szczególnie ważna jest jakość i efekt końcowy. Dobry efekt może zapewnić doświadczone biuro tłumaczeń, jak Slavis Tłumaczenia, oferujące dostęp do sprawdzonych tłumaczy i korekty lub sprawdzenia tłumaczenia przez drugiego tłumacza bądź specjalistę od marketingu.

Więcej o tłumaczeniu katalogów reklamowych na stronie pt. Tłumaczenia katalogów reklamowych – wejście na rynek zagraniczny.

Tłumacz holenderski

Tłumacz holenderski – fakty i znaczenie języka niderlandzkiego

Mogłoby się wydawać, że używając terminu język holenderski, nie popełniamy błędu. Prawda wygląda jednak inaczej. Poprawnym określeniem powinien być język niderlandzki, gdyż, język holenderski jest jedynie odmianą niderlandzkiego.

W zależności od miejsca występowania, mamy do czynienia również z językiem flamandzkim, czyli odmianą niderlandzkiego używaną w Belgii.

Kilka słów o niderlandzkim

Wchodzi w skład języków o germańskim pochodzeniu, jak język niemiecki, szwedzki czy duński, dzięki czemu można dostrzec między nimi pewne podobieństwo. Co ciekawe, takie podobieństwo jest widoczne również w przypadku języka angielskiego, który również w pewnym stopniu jest oparty na języku germańskim.

W latach 80-tych doszło do porozumień między Belgią i Holandią, w wyniku których język niderlandzki stał się językiem urzędowym w obu krajach.

Mimo takich ustaleń, oba kraje posiadają odrębne warianty tego języka, cechujące się lokalnymi naleciałościami.

Znaczenie holenderskiego (niderlandzkiego)

Od czasów holenderskiej dominacji na morzach i oceanach minęło wiele lat. Można by pomyśleć, że obecnie język ten nie ma takiego znaczenia jak kiedyś. Prawda wygląda nieco inaczej.

Mimo że używa się go głównie w Europie, jest on obecny również w dawnych koloniach, gdzie ma status języka urzędowego. Powoduje to zatem zapotrzebowanie na tłumaczenia.

Tłumaczenie z holenderskiego (niderlandzkiego)

Obecne czasy charakteryzują się tym, że brak różnorodności etnicznej w miejscu pracy, nie powinien nikogo dziwić. W przypadku Holandii nie jest inaczej.

Obecność tak zróżnicowanej kadry pracowniczej wymusza na pracodawcach tłumaczenie materiałów firmowych.

Niekiedy potrzebne jest tłumaczenie umów zawieranych z pracownikiem.

Jednymi z wymienionych materiałów firmowych są instrukcje obsługi, których tłumaczenia powinny być dołączone do obsługiwanych maszyn.

Brak takich informacji może się skończyć, w najlepszym wypadku niewłaściwym ustawieniem maszyny.

Proces tłumaczenia

Niektóre tłumaczenia mogą się wydawać prostymi, lecz nie zawsze tak jest. Z racji, że w skład niderlandzkiego wchodzi holenderski i flamandzki, potrzeba odpowiedniej wiedzy, aby wychwycić te drobne detale.

W zależności od skomplikowania tekstu, może pojawić się potrzeba skorzystania z usług biura tłumaczeń. Taki wybór jest właściwy, jeśli tłumaczenie musi zostać wykonane szybko, a nie można sobie pozwolić na niepotrzebną zwłokę.

Profesjonalne biuro tłumaczeń, jak Biuro tłumaczeń Kielce (Slavis Tłumaczenia) oferuje również pomoc przy edycji graficznej oraz samego tekstu, pod kątem lokalizacji.

Więcej informacji dotyczących języka niderlandzkiego i jego znaczenia znaleźć można na stronie Tłumacz holenderski. Zapraszamy!

Tłumacz czy biuro tłumaczeń

Tłumacz czy biuro tłumaczeń – oto jest pytanie

W pewnym momencie może się zdarzyć, że będziemy potrzebować usług tłumaczeniowych. Wtedy zastanawiamy się kto powinien wykonać dla nas tłumaczenie.

Poniżej znajdują się wskazówki, pomagające zdecydować, z czyich usług powinniśmy skorzystać.

Kiedy nie wybierać biura tłumaczeń?

Jeśli masz do przetłumaczenia tekst w popularnych językach, a jesteś w kraju, gdzie mówi się jednym z nich, z pewnością nie będziesz miał problemu ze znalezieniem tłumacza.

Podobnie wygląda sytuacja, jeśli odbiorcami naszego tekstu będzie stosunkowa niewielka liczba ludzi. W takim przypadku tekst nie musi być perfekcyjny.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych, nie należy kontaktować się z biurem tłumaczeń. Każdy tłumacz przysięgły może indywidualnie podjąć się zlecenia.

Jeśli w grę wchodzi tłumaczenie książki, również warto skorzystać z usług tłumacza. Już samo przetłumaczenie książki jest kosztowne, ile więc będzie kosztować w biurze tłumaczeń, które musi uwzględnić swoją prowizję?

Jeśli zależy ci jedynie na tłumaczeniu tekstu, bez uwzględniania edycji graficznej, usługi tłumacza również są wystarczające.

Podobnie, jeśli tłumaczenie nie jest obszerne i nie musi być wykonane szybko, oraz nie wymaga obsługi innych formatów.

Kiedy korzystać z usług biur tłumaczeń?

Jeśli tłumaczenie dotyczy tekstów, które nie są w popularnych parach językowych, lub tekstów o rzadko spotykanych dziedzinach, pomoc biur tłumaczeń może się okazać nieoceniona.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy nie mamy czasu na osobiste uzgadnianie toku prac z tłumaczami, a samych tłumaczeń jest duża ilość.

Jeśli tłumaczony tekst będzie skierowany do dużej liczby odbiorców, skorzystanie z usług biura również będzie wskazane.

W przypadku krótkiego czasu realizacji, a do przetłumaczenia są wielostronicowe materiały, biuro tłumaczeń jest naszym ratunkiem.

Jeśli tłumaczenie wymaga dodatkowej edycji graficznej lub w grę wchodzą inne formaty, pracujący tam ludzie dołożą wszelkich starań, aby sprostać naszym oczekiwaniom.

Jak wybrać odpowiedniego tłumacza?

Należy pytać o to jak długo współpracowali z danym klientem oraz o liczbę wykonanych dla niego tłumaczeń. Co z tego, że w życiorysie widnieje nazwa poważnej firmy, jeśli dany tłumacz wykonał dla niej krótkie i mało skomplikowane tłumaczenie.

Jeśli tłumacz twierdzi, że może tłumaczyć każdy tekst, nie jest to prawdą.

Zawodowi tłumacze specjalizują się jedynie w kilku wybranych dziedzinach, gdyż tylko tak są w stanie zapewnić odpowiednią jakość.

Dobre biuro tłumaczeń – rozwiązanie bezpieczne

Rozwiązaniem najbezpieczniejszym, gdy nie jesteśmy pewni, jest wybranie dobrego biura tłumaczeń. Takiego, które ma sprawdzone dobre opinie klientów i którego można spróbować zaufać. Tłumaczenia Kielce to przykład biura o wysokiej renomie, doświadczeniu i kompetencjach potwierdzonych certyfikatem jakości ISO 17100. Jeśli szukasz bezpiecznego rozwiązania, skontaktuj się z firmą Slavis Tłumaczenia.