Konwersja PDF do Word

Konwersja PDF do WORD – Podejście Profesjonalne – Część 2

Jeśli chodzi o biuro tłumaczeń, najkorzystniejszą możliwością jest praca na materiale źródłowym, dostarczonym przez klienta w formie oryginalnych plików. Takim sposobem można zaoszczędzić czas potrzebny na dopieszczanie przetłumaczonej zawartości. Niestety, w większości przypadków biura tłumaczeń otrzymują dokumenty źródłowe w formie PDF.

Ma to swoje zalety, gdyż plik w takiej formie nie ulegnie zniekształceniom, które mogą nastąpić w trakcie wysyłki drogą mailową. Kiedy jednak PDF dociera do biura, należy go skonwertować do pliku WORD, aby rozpocząć tłumaczenie.

Ze względu na fakt, że biuro tłumaczeń otrzymuje wiele zleceń, wdrożenie odpowiednich metod działania i obróbki tekstu było konieczne, w celu usprawnienia działania. Takim oto sposobem można wyróżnić trzy najczęściej stosowane metody.

Konwersja PDF – metody

Dobór metody uwarunkowany jest rodzajem pliku PDF. Można wyróżnić dwa, z których jeden jest edytowalny, a drugi nieedytowalny. Plik edytowalny to taki, którego da się skopiować i wkleić. Jest to możliwe dzięki temu, że przed konwersją był to plik tekstowy. Drugim rodzajem jest plik nieedytowalny, z którym mamy do czynienia wtedy, gdy chodzi o skany lub zdjęcia.

Konwersja PDF – pierwsza metoda

Pierwsza metoda – konwersja PDF do Word – wykorzystuje do pomocy program Adobe. Procedura konwersji jest prosta. Należy wybrać plik do konwersji, a następnie zapisać skonwertowany plik w wybranym przez siebie miejscu. Ten sposób wykorzystywany jest w przypadku plików edytowalnych.

Konwersja PDF – druga metoda

Druga metoda również jest stosowana przy konwersji plików edytowalnych. Tym razem jednak wykorzystywanym do tego celu programem jest Abby. Procedura jest równie intuicyjna.

Konwersja PDF – jeszcze jedna metoda

Ostatnia z wymienionych metod najlepiej się sprawdza w przypadku tekstów nieedytowalnych. Nie ma lepszego narzędzia do rozpoznawania elementów graficznych niż OCR. Korzystając z tej metody, skany i zdjęcia nie będą już stanowiły problemu.

W każdym z wymienionych przypadków należy dokonać porównania pliku źródłowego z docelowym. Trzeba pamiętać, że to są tylko narzędzia, których pracę należy weryfikować.

Konwersja PDF – co zrobić ze skonwertowanym plikiem?

Umiejętność sprawnego konwertowania plików może być przydatna w wielu sytuacjach. Jedną z takich sytuacji jest konieczność edycji nieaktualnych danych w naszym PDFie. Nie mając dostępu do oryginalnego pliku, musimy być w stanie doprowadzić posiadany plik do stanu, w którym możliwe będzie naniesienie odpowiednich zmian. Doświadczone biuro tłumaczeń radzi sobie z podobnymi zadaniami bez problemu.

Tłumaczenie PDF

Tłumaczenie PDF – czeka nas konwersja PDF do WORD – część 1

PDF należy do najpopularniejszych formatów, dzięki którym można zachować wygląd i format oryginalnego pliku. Jest wykorzystywany w wielu sytuacjach, najczęściej jednak wtedy, gdy zależy nam, aby nie poddawano go dalszej edycji.

Istnieją jednak chwile, kiedy otrzymujemy plik PDF, a chcemy poddać go edycji, gdyż pewne informacje są nieaktualne i wymagają aktualizacji, lub gdy chcemy go przetłumaczyć. Tłumaczenie PDF polega właśnie na tym, że najpierw tekst zawarty w dokumencie PDF musi zostać odpowiednio przygotowany.

O ile konwersja PDF jest łatwa i bezproblemowa, w drugą stronę wygląda to nieco inaczej. Wiąże się to również z większym nakładem pracy potrzebnej na doprowadzenie skonwertowanej wersji do poziomu użyteczności.

Pierwszą kwestią z jaką przyjdzie nam się zmierzyć jest ustalenie typu pliku. Można wyróżnić dwa rodzaje. Pierwszy z nich, zwany edytowalnym, powstał na bazie formatów tekstowych, podczas gdy drugi, zwany nieedytowalnym, jest najczęściej zdjęciem lub skanem.

PDF a tłumaczenie PDF

Konwersja pliku PDF znacznie ułatwia prace związane z procesem tłumaczenia. Taka czynność jest potrzebna w celu przygotowania materiałów źródłowych do dalszych prac.

Przed rozpoczęciem prac, jeśli klient dostarczył PDF, należy poddać otrzymany plik obróbce, aby oszacować wycenę tłumaczenia. To zaś powoduje konieczność konwersji. Skonwertowany w odpowiedni sposób plik, może być następnie użyty na dalszym etapie prac.

Tłumaczenie PDF – metody

Ze względu na to czy PDF jest edytowalny, czy też nie, uzależniony jest wybór metody konwersji, gdyż nie każdy sprawdza się we wszystkich przypadkach.

Najbardziej eksploatującą metodą jest przepisywanie. Czasami zdarza się, że skan lub zdjęcie, czyli PDFy nieedytowalne, uniemożliwiają poprawne rozpoznanie elementu graficznego przez program. Wtedy umiejętność pisania może się okazać niezbędna.

Istnieje wiele różnych, darmowych aplikacji, pozwalających na konwersję pliku w sieci. Są one przydatne, jeśli przeznaczony do konwersji plik nie posiada zaawansowanej struktury oraz jest krótki.

Ze wszystkich metod, najlepszą jest OCR. Polega on na rozpoznawaniu elementów graficznych pliku PDF, po czym następuje konwersja. Sprawdza się ona w przypadku tekstów nieedytowalnych, stanowiąc nieodzowne narzędzie do edycji tego rodzaju plików.

Trzeba mieć na uwadze, że żadna metoda nie jest idealna. Zawsze po konwersji należy upewnić się, czy konwersja przebiegła bez zarzutów. Najpewniej wykona to doświadczone biuro tłumaczeń dysponujące własnym działem IT.