Tłumaczenie z angielskiego na polski – interesujące fakty

Tłumaczenie z angielskiego na polski – to co interesujące

Język angielski to bardzo interesujący język, zwłaszcza pod kątem tłumaczenia na przykład na język polski. Angielskiego używa na świecie ogromna liczba osób. Część z nich od urodzenia, inna grupa to użytkownicy, dla których język angielski jest kolejnym językiem, którego używają.

Nie do przecenienia jest ponadto znaczenie języka angielskiego jako języka, dzięki któremu zyskuje się dostęp do ogromnej ilości materiałów. To samo dotyczy oczywiście tłumaczenia z angielskiego, tłumaczenia, którego działa tu jak pośrednik.

Dzięki tłumaczeniom z angielskiego na polski umożliwia się odbiorcom nie-anglojęzycznym dostęp właśnie do wspomnianej ogromnej ilości materiałów i informacji dostępnych wyłącznie w tym języku. O co dokładniej może chodzić i jak naprawdę może to być interesujące, można się dowiedzieć ze strony pt. Tłumaczenie z angielskiego na polski – ciekawostki i znaczenie języka. Zapraszamy do lektury!

Tłumaczenie patentów – na pewno warto zlecić profesjonalistom

Tłumaczenie patentów – na pewno warto zlecić profesjonalistom

Tłumaczenie patentów to bardzo specyficzna grupa tłumaczeń. Zwykle dołączane są do tłumaczeń przysięgłych. Ważny jest tu każdy szczegół, każda, najdrobniejsza nawet informacja. Żadna informacja nie powinna zostać ani pominięta, ani zniekształcona.

Z drugiej strony tłumaczenie patentów jest niezwykle istotne. Zgłoszenie patentu to jeden z środków do tego, aby skutecznie ochronić własny wynalazek, często efekt pracy wielu lat. Tłumaczenie patentu powinno być dokładne. Włączone są w to także ilustracje, rysunki techniczne.

Aby to było możliwe, często wykorzystuje się specjalne oprogramowanie wspomagające tłumaczenie. To klucz do zachowania dokładności tłumaczenia i maksymalnej kontroli nad jego przebiegiem.

Dlatego, zlecając tłumaczenie patentów, zawsze warto zapytać, czy dane biuro tłumaczeń posiada certyfikat ISO 17100 oraz wykorzystuje do pracy narzędzia wspomagające tłumaczenie. Przykładem tego typu biura jest Slavis Tłumaczenia – biuro tłumaczeń technicznych i specjalistycznych.

Więcej na temat tłumaczenia patentów, które na pewno warto zlecać profesjonalistom, znaleźć można na stronie Tłumaczenie patentów zleć profesjonalistom.

Tłumaczenie umów handlowych – nie zawsze proste, jak się wydaje

Tłumaczenie umów handlowych – nie zawsze proste, jak się wydaje

Tłumaczenie umów handlowych nie zawsze idzie jak z płatka. Nie zawsze jest proste. Tłumaczenie umów handlowych może przysporzyć wielu problemów, jeśli: zostanie zlecone niedoświadczonemu tłumaczowi, o zbyt niskich kompetencjach itp.

Tłumaczenie umów handlowych odznacza się też specjalnymi wymogami. A ponieważ tego typu tłumaczenie jest niezwykle ważne, warto wiedzieć, na co należy uważać, jakie wymogi są do spełnienia i czym trzeba się kierować, aby efekt był co najmniej zadowalający. To wszystko można znaleźć na stronie Tłumaczenie umów handlowych – najczęstsze problemy. Zapraszamy!

Tłumaczenia dla firm – ważniejsze, niż się wydaje

Tłumaczenia dla firm – ważniejsze, niż się wydaje

Tłumaczenia dla firm to tłumaczenia znacznie ważniejsze, niż może się wydawać. Firmy zwykle nie zlecają tłumaczeń, które nie mają dla nich znaczenia. Firma zleca tłumaczenie tylko wtedy, gdy jest tego realna potrzeba. Która firma zleca zbędne usługi do wykonania?

Wniosek stąd taki, że tłumaczone są rzeczywiście istotne dokumenty, często zawierające niezwykle ważne informacje. Dokumenty to nazwa umowna, bo może chodzić zarówno o korespondencję handlową, umowę z kluczowym partnerem biznesowym, jak i tłumaczenie stron internetowych czy treści reklamy publikowanej w zagranicznych mediach. Każda z wymienionych pozycji może okazać się kluczowym elementem dla działalności danej firmy i najważniejsza jest najlepsza oferta.

Warto o tym pamiętać i zwracać szczególną uwagę na to, aby tłumaczenia dla firm były wykonywane starannie, z zachowaniem odpowiedniej jakości.

Do tego celu warto naprawdę wybrać odpowiednie biuro tłumaczeń. Przykładem może być Slavis Tłumaczenia – certyfikowane ISO 17100 biuro tłumaczeń technicznych i specjalistycznych, działające od wielu lat, mające dostęp do doświadczonych tłumaczy. Więcej na temat tłumaczeń dla firm na stronie Tłumaczenia dla firm – ważny element współpracy biznesowej.

Tłumaczenia marketingowe – 5 elementów, o których nie można nie wiedzieć

Tłumaczenia marketingowe – 5 elementów, o których nie można nie wiedzieć

Tłumaczenia marketingowe to specyficzny typ tłumaczeń. W odróżnieniu od tłumaczeń technicznych czy innych tłumaczeń specjalistycznych, wiedza merytoryczna nie ma tu większego znaczenia. Wystarczy ogólne pojęcie, o co chodzi. Na dalszym etapie znacznie ważniejsze jest wyczucie językowe w danym języku i talent do lekkiego, trafnego i efektywnego wysławiania się w nim. Celem tłumaczeń marketingowych jest przede wszystkim odpowiednio udane dotarcie do odbiorcy. Najlepiej co najmniej tak efektywne, jak udało się to autorowi oryginalnego tekstu. Czasami bywa i tak, że tłumaczenie znacznie lepiej trafia do odbiorcy – wszystko zależy tu od predyspozycji piszącego. Rola tłumacza jest w tym przypadku nie do przecenienia! Zapraszamy na stronę Tłumaczenia marketingowe – 5 najważniejszych rzeczy, na której podajemy więcej szczegółów na ten temat.

Cena za tłumaczenie strony internetowej – jak się ją określa

Cena za tłumaczenie strony internetowej – jak się ją określa

Skąd bierze się cena za tłumaczenie strony internetowej? Jak się ją określa? Co bierze się pod uwagę? Cena za tłumaczenie strony internetowej to nie to samo, co cena za tłumaczenie dokumentu. W przypadku tłumaczenia strony internetowej często trzeba brać pod uwagę szeregu dodatkowych czynników. Istotna jest wyjątkowo zadbana jakość. Ważne jest dopasowanie tekstu do układu na poszczególnych stronach. Bywają problemy natury technicznej. Istotne jest wreszcie dopilnowanie tego, aby strona w danym języku była łatwo odnajdywana przez odbiorców. Każdy z tych elementów to coś osobnego, niezależnego od samego tłumaczenia. Jak widać, cena za tłumaczenie strony internetowej może i właściwie powinna się różnić od normalnej ceny za tłumaczenie kilku stron w edytorze tekstu.

O tym, jak bardzo i co powinno się przy tym brać pod uwagę, nieco więcej piszemy na stronie Cena za tłumaczenie strony internetowej – skąd się bierze. Zapraszamy!

Tłumaczenie korespondencji – komunikacja na piśmie

Tłumaczenie korespondencji – komunikacja na piśmie

Korespondencja wcale nie odchodzi do lamusa. Co prawda, mamy Facebooka, Twittera, do tego ciągle żywe jeszcze sms-y i mms-y, ale także nowsze Snapchaty i mogłoby się wydawać, że nowoczesne skrócone formy komunikacji (na piśmie) wyprą starsze do lamusa. Nic bardziej mylnego! Nowe formy po prostu opanowały określone grupy odbiorców i służą do tego, do czego zostały stworzone: do szybkiego przekazywania krótkich porcji informacji w jeszcze krótszej postaci.

Niezależnie od tego, że życie toczy się coraz szybciej i bliższe nam są wszelkie skrócone formy niemal wszystkiego – ze względu na oszczędności czasu i energii – jednak w wielu przypadkach nic nie zastąpi korespondencji w niemal tradycyjnym wydaniu. Co z tego, że zmienił się nośnik – z papieru przenieśliśmy się do wirtualnej rzeczywistości, w której rządzą zera i jedynki.

W wielu sytuacjach cel pozostał ten sam: przekazywanie pewnych informacji wymaga zachowania odpowiednich ram, formuł, sformułowań i konwencji. Dotyczy to także komunikowania się z odbiorcami w obcych językach. Dotyczy to więc także tłumaczenia korespondencji. Nie ma tu miejsca na łamanie schematów, chodzenie na skróty czy pomijanie pewnych formuł. Jeśli cel ma być osiągnięty, trzeba trzymać się pewnych zasad i dawno temy określonych wytycznych – dotyczy to także tłumaczenia korespondencji, bo wszystkie te elementy mogą być różne – właśnie w zależności od języka, w jakim korespondencja ma się odbywać. Więcej na ten temat na stronie Tłumaczenie korespondencji – jak komunikować się na piśmie.

Tłumaczenie strony internetowej – jak zrobić to dobrze

Tłumaczenie strony internetowej – jak nie popełnić błędów

Tłumaczenie stron internetowych wiąże się z wieloma problemami. Wie to tylko ten, kto kiedykolwiek próbował tłumaczyć istniejącą stronę internetową. Przy tworzeniu kolejnej wersji językowej trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. Trzeba tez wiedzieć, jakich ustawień dokonać, aby przetłumaczona strona internetowa była dostępna i łatwo wyszukiwana przez osoby, które mogłyby być zainteresowane jej treścią.

Oprócz spraw czysto technicznych niewątpliwie ważna jest jakość tłumaczenia strony internetowej. Od tej jakości zależy, czy ktoś, po zapoznaniu się z przetłumaczoną treścią, zainteresuje się naszą ofertą, czy z niej zrezygnuje. Od jakości zależy bardzo wiele. Natomiast jakość zależy znowu od kilku czynników. Dokładniejsze informacje na ten temat mieszczą się na stronie Tłumaczenie strony internetowej – nie popełniaj tych błędów!.

Na pewno warto się z nimi zapoznać!

Tłumaczenie stron www – dlaczego sie opłaca

Tłumaczenie stron www – zawsze się opłaca

Strony internetowe warto tłumaczyć. Każde tłumaczenie stron www podwyższa ich wartość. Zarówno pod względem marketingowym – przetłumaczona strona www wygląda po prostu poważniej, jak i od strony biznesowej. Dodatkowe wersje (językowe) naszego serwisu ze stronami www to po prostu większa szansa na zyskanie większej liczby klientów. Poza tym, kolejne wersje językowe to po prostu możliwość dotarcia do kolejnych grup odbiorców. Tłumaczenie stron www podnosi rangę naszej firmy. Tłumaczenie takie staje się punktem wyjścia do zwiększenia obszaru, na którym działamy. To pierwszy krok do wyjścia poza granice naszego kraju.

Więcej na temat tego, dlaczego tłumaczenie stron internetowych jest po prostu opłacalne, znaleźć można w artykule pod tytułem „A po co mi tłumaczenie stron www?„. Warto się z nim zapoznać!

Programy wspomagające tłumaczenie – redukowanie ceny

Programy wspomagające tłumaczenie – jak się redukuje ceny

Programy wspomagające tłumaczenie, jak Trados, Transit, Wordfast, Memoq czy Dejavu to doskonali pomocniczy tłumacza. Ich rola jest usprawnienie procesu tłumaczenia. Dzięki nim tłumaczenie jest krótsze, szybsze i dokładniejsze. Nie zawsze mówi się jednak o tym, że pośrednio ich użycie wpływa również na cenę tłumaczenia. O tym, jak cena tłumaczenia może być redukowana dzięki użyciu programów wspomagających tłumaczenie, czyli programów CAT, piszemy w artykule pt. „Program CAT-jak obniżyć cenę za tłumaczenie„. Zapraszamy do lektury!