Tłumacz ukraińsko polski – wybór biura tłumaczeń

Tłumacz ukraińsko polski – fakty i znaczenie języka ukraińskiego

Ukraiński jest językiem wschodniosłowiańskim, podobnie jak rosyjski. Uważa się, że języki te są do siebie podobne, a tak nie jest, gdyż ukraiński, tak jak białoruski, wywodzą się z języka ruskiego.

Tymczasem rosyjski opiera się na staroruskim, co oznacza, że ukraiński bardziej przypomina białoruski niż rosyjski.

Język ten rozwijał się dzięki literaturze, lecz nie był uważany za odrębny twór, ale odmianę białoruskiego.

Wieloletnie starania doprowadziły do utrwalenia się go w świadomości ludzkiej jako samodzielnego języka.

Niestety poprzez rusyfikację starano się rugować ten język z przestrzeni publicznej. W wyniku czego obecnie duży odsetek Ukraińców uważa są swój ojczysty język rosyjski. Jest to szczególnie zauważalne na terenach położonych na wschodzie Ukrainy.

Silny status rosyjskiego na przygranicznych prowincjach Ukrainy zaowocował działaniami zbrojnymi, wykorzystującymi ten fakt dla korzyści ekonomicznych agresora.

Tłumacz ukraińsko polski – jak wybrać usługodawcę?

Wybór wykonawcy tłumaczeń może mieć kluczowe znaczenie dla powodzenia na zagranicznym rynku.

W zależności od tego jaki charakter mają tłumaczone materiały, pod takim kątem trzeba szukać tłumacza.

Każdy tekst dotyczy zazwyczaj innej branży, która to z kolei cechuje się inną terminologią. Nie ma zatem możliwości, aby tłumacz był w stanie przetłumaczyć wszystkie teksty.

Takie podejście stosują początkujący tłumacze, którzy z racji swojego niewielkiego doświadczenia, oferują wszelkie tłumaczenie tekstu.

Trzeba mieć na uwadze, że teksty specjalistyczne mają żargon, rozumiany jedynie w tej jednej szczególnej dziedzinie, przez co osoba niebędąca ekspertem na tym polu, nie będzie w stanie użyć odpowiedniego sformułowania.

Tłumacz ukraińsko polski – najlepiej biuro tłumaczeń

Wybór biura tłumaczeń to najlepsza decyzja, jeśli zależy nam na wykonaniu wszystkich prac związanych z tłumaczeniem. Tłumacz, tym bardziej dobry, nie będzie w stanie zapewnić potrzebnych prac edycyjnych i redaktorskich, z racji nagromadzenia zleceń.

Biuro tłumaczeń nie ma takich problemów. Współpracuje z najlepszymi tłumaczami, których prace są następnie sprawdzane przez korektorów, a w szczególnych przypadkach poddawane zewnętrznej weryfikacji.

Nie wynika to z faktu braku zaufania do umiejętności tłumacza, lecz z dbałości o jakość wykonywanej usługi.

Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć na stronie Tłumacz ukraińsko polski – fakty i znaczenie języka ukraińskiego. Polecamy!

Tłumaczenia informatyczne – jakie biuro tłumaczeń?

Tłumaczenia informatyczne – jak wybrać biuro tłumaczeń

Czasy obecne charakteryzują się wszechobecnym Internetem oraz umożliwiającymi to mediami elektronicznymi. To właśnie te akcesoria są telewizją naszych czasów, czymś co ma każdy, czymś co jest oznaką statusu społecznego.

Dziś trudno obyć się bez tego typu sprzętu, a niepohamowana chęć do wertowania stron internetowych sprawia, że robimy to nawet w czasie spotkania towarzyskiego.

Tłumaczenia informatyczne – typy tekstów

Wykonując tłumaczenia informatyczne, możemy się natknąć na zagadnienia dotyczące administrowania sieci, zarządzania systemami informatycznymi, czy projektowanie procesorów komputerowych.

Branża IT jest na tyle rozległa, że tłumaczenia informatyczne dotyczą patentów, instrukcji obsługi, schematów. Wymienione przykłady cechują się specjalistycznym słownictwem, które nie pojawia się pozostałych typach materiałów jak katalogi, czy strony internetowe.

To typowe elementy dla tłumaczeń informatycznych.

Tłumaczenia informatyczne – jak wykonać

Pierwszym etapem jest oczywiście wybór usługodawcy. Musimy zdecydować kto podejmie się tłumaczenia naszych materiałów.

Nie możemy sobie pozwolić na to, aby sukces naszego przedsiębiorstwa zależał od kogoś przypadkowego.

Mając do wyboru tłumacza i biuro tłumaczeń, lepszym rozwiązaniem wydaje się skorzystanie z usług tego drugiego.

Decydując się na takie rozwiązanie, mamy pewność, że tłumaczenie jest w dobrych rękach.

Ponadto, biura tłumaczeń zapewniają wykonanie pozostałych czynności związanych z przygotowaniem materiałów do wersji finalnej.

Każdy tekst jest poddawany korekcie i redakcji. Istnieje również możliwość pomocy przy graficznej stronie tekstu źródłowego.

Zaletą biur tłumaczeń jest zdolność do obsługiwania różnych programów graficznych. Jak wiadomo schematy, czy rysunki są niekiedy skomplikowanymi elementami graficznymi.

Dla działu technicznego, nie stanowią one żadnego problemu, dzięki czemu przygotowanie tekstu do tłumaczenia jest łatwiejsze.

Powierzając zadanie biurom tłumaczeń, można być pewnym, że praca zostanie wykonana na czas, a końcowy rezultat będzie w pełni satysfakcjonujący.

Tłumaczenia informatyczne – programy CAT

Taka skrupulatne podejście do zlecanych tłumaczeń, nie byłoby możliwe bez pomocy odpowiednich narzędzi, które czynią pracę prostszą. Dzięki nim, proces tłumaczenia jest sprawniejszy, szybszy i wydajniejszy.

Narzędzia CAT stanowią nieocenioną pomoc przy wyszukiwaniu błędów i nieścisłości, co z kolei zapewnia odpowiednią jakość tłumaczenia.

Takie drobne literówki, czy urwane wyrazy, z pewnością wpłyną na odbiór firmy przez klienta. Należy zatem dokonać właściwego wyboru i przetłumaczyć swoje materiały tak, aby świadczyły o naszym profesjonalizmie.

Tłumaczenia katalogów reklamowych

Tłumaczenia katalogów reklamowych – wejście na rynek zagraniczny

Katalogi należą do tego rodzaju materiałów, które pomagają w promocji danego produktu. Obok odpowiednio zlokalizowanej strony internetowej, są czynnikiem mającym największy wpływ na powodzenie działań promocyjnych.

Przykładem takich katalogów są sklepy internetowe. Dzisiaj tego typu materiały opisujące sprzedawane wyroby, nie ograniczają się jedynie do wersji papierowej.

W każdym z wymienionych przypadków, mając na uwadze rozwój firmy, należy wziąć pod uwagę możliwość tłumaczenia.

Kiedy to nastąpi, najlepiej zlecić wykonanie tłumaczeń na kilka języków, aby mieć dalsze tego typu działania z głowy.

Tłumaczenie katalogów reklamowych – lokalizacja

W wielu przypadkach tłumaczenie będzie wymagało dodatkowej edycji zwanej lokalizacją. Jest to nic innego jak dostosowywanie tłumaczonego tekstu do wymogów docelowego rynku.

Nieuwzględnienie kontekstu kulturowego, może mieć niekorzystne skutki dla firmy.

Tłumaczenie katalogów reklamowych – wybór usługodawcy

Wybierając tłumacza należy kierować się branżą, w której się specjalizuje. Najlepsi tłumacze ograniczają obsługiwane przez siebie teksty do kilku wybranych dziedzin, gdyż tylko tak mogą zapewnić oczekiwaną jakość.

Nie zawsze jednak możemy korzystać z pomocy tłumacza. Bywa, że katalogi wymagają środków technicznych, pozwalających na edytowanie, a co za tym idzie na przygotowanie tekstu do tłumaczenia.

Katalog jest narzędziem reklamowym, dlatego musi zawierać sformułowania działające na naszą korzyść. W tym celu dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura tłumaczeń.

Takim sposobem zapewniamy sobie nie tylko mamy pewność, że nasza praca będzie odpowiednio przetłumaczona, ale również poddana korekcie i redakcji.

Tłumaczenie katalogów reklamowych – tłumaczenie

Nad tłumaczeniem pracuje zazwyczaj zespół ludzi, których zadaniem jest spełnienie wymagań klienta. Czynnikiem działającym na korzyść klienta jest fakt, że otrzymuje on gotowy produkt, na którym wykonano prace redakcyjne i graficzne.

Nie jest to możliwe w przypadku tłumacza, który nawet jeśli przetłumaczy dany tekst, nie będzie w stanie poświęcić mu tyle uwagi, co pracownicy biura tłumaczeń.

Wynika to z ograniczeń czasowych i technicznych. Tłumacz może nie mieć narzędzi do odpowiedniej obróbki tekstu, czy czasu na naniesienie poprawek.

Dlatego w biurach tłumaczeń proces tłumaczenia podzielony jest na etapy.

Jeśli zależy ci na dotarciu do jak największej rzeszy potencjalnych konsumentów musisz dokonać właściwego wyboru. Nie pozwól, aby sukces wymknął ci się z rąk.

Tłumaczenie katalogów reklamowych – wybór tłumacza

W przypadku katalogów reklamowych szczególnie ważna jest jakość i efekt końcowy. Dobry efekt może zapewnić doświadczone biuro tłumaczeń, jak Slavis Tłumaczenia, oferujące dostęp do sprawdzonych tłumaczy i korekty lub sprawdzenia tłumaczenia przez drugiego tłumacza bądź specjalistę od marketingu.

Więcej o tłumaczeniu katalogów reklamowych na stronie pt. Tłumaczenia katalogów reklamowych – wejście na rynek zagraniczny.

Tłumacz holenderski

Tłumacz holenderski – fakty i znaczenie języka niderlandzkiego

Mogłoby się wydawać, że używając terminu język holenderski, nie popełniamy błędu. Prawda wygląda jednak inaczej. Poprawnym określeniem powinien być język niderlandzki, gdyż, język holenderski jest jedynie odmianą niderlandzkiego.

W zależności od miejsca występowania, mamy do czynienia również z językiem flamandzkim, czyli odmianą niderlandzkiego używaną w Belgii.

Kilka słów o niderlandzkim

Wchodzi w skład języków o germańskim pochodzeniu, jak język niemiecki, szwedzki czy duński, dzięki czemu można dostrzec między nimi pewne podobieństwo. Co ciekawe, takie podobieństwo jest widoczne również w przypadku języka angielskiego, który również w pewnym stopniu jest oparty na języku germańskim.

W latach 80-tych doszło do porozumień między Belgią i Holandią, w wyniku których język niderlandzki stał się językiem urzędowym w obu krajach.

Mimo takich ustaleń, oba kraje posiadają odrębne warianty tego języka, cechujące się lokalnymi naleciałościami.

Znaczenie holenderskiego (niderlandzkiego)

Od czasów holenderskiej dominacji na morzach i oceanach minęło wiele lat. Można by pomyśleć, że obecnie język ten nie ma takiego znaczenia jak kiedyś. Prawda wygląda nieco inaczej.

Mimo że używa się go głównie w Europie, jest on obecny również w dawnych koloniach, gdzie ma status języka urzędowego. Powoduje to zatem zapotrzebowanie na tłumaczenia.

Tłumaczenie z holenderskiego (niderlandzkiego)

Obecne czasy charakteryzują się tym, że brak różnorodności etnicznej w miejscu pracy, nie powinien nikogo dziwić. W przypadku Holandii nie jest inaczej.

Obecność tak zróżnicowanej kadry pracowniczej wymusza na pracodawcach tłumaczenie materiałów firmowych.

Niekiedy potrzebne jest tłumaczenie umów zawieranych z pracownikiem.

Jednymi z wymienionych materiałów firmowych są instrukcje obsługi, których tłumaczenia powinny być dołączone do obsługiwanych maszyn.

Brak takich informacji może się skończyć, w najlepszym wypadku niewłaściwym ustawieniem maszyny.

Proces tłumaczenia

Niektóre tłumaczenia mogą się wydawać prostymi, lecz nie zawsze tak jest. Z racji, że w skład niderlandzkiego wchodzi holenderski i flamandzki, potrzeba odpowiedniej wiedzy, aby wychwycić te drobne detale.

W zależności od skomplikowania tekstu, może pojawić się potrzeba skorzystania z usług biura tłumaczeń. Taki wybór jest właściwy, jeśli tłumaczenie musi zostać wykonane szybko, a nie można sobie pozwolić na niepotrzebną zwłokę.

Profesjonalne biuro tłumaczeń, jak Biuro tłumaczeń Kielce (Slavis Tłumaczenia) oferuje również pomoc przy edycji graficznej oraz samego tekstu, pod kątem lokalizacji.

Więcej informacji dotyczących języka niderlandzkiego i jego znaczenia znaleźć można na stronie Tłumacz holenderski. Zapraszamy!

Tłumacz czy biuro tłumaczeń

Tłumacz czy biuro tłumaczeń – oto jest pytanie

W pewnym momencie może się zdarzyć, że będziemy potrzebować usług tłumaczeniowych. Wtedy zastanawiamy się kto powinien wykonać dla nas tłumaczenie.

Poniżej znajdują się wskazówki, pomagające zdecydować, z czyich usług powinniśmy skorzystać.

Kiedy nie wybierać biura tłumaczeń?

Jeśli masz do przetłumaczenia tekst w popularnych językach, a jesteś w kraju, gdzie mówi się jednym z nich, z pewnością nie będziesz miał problemu ze znalezieniem tłumacza.

Podobnie wygląda sytuacja, jeśli odbiorcami naszego tekstu będzie stosunkowa niewielka liczba ludzi. W takim przypadku tekst nie musi być perfekcyjny.

W przypadku tłumaczeń przysięgłych, nie należy kontaktować się z biurem tłumaczeń. Każdy tłumacz przysięgły może indywidualnie podjąć się zlecenia.

Jeśli w grę wchodzi tłumaczenie książki, również warto skorzystać z usług tłumacza. Już samo przetłumaczenie książki jest kosztowne, ile więc będzie kosztować w biurze tłumaczeń, które musi uwzględnić swoją prowizję?

Jeśli zależy ci jedynie na tłumaczeniu tekstu, bez uwzględniania edycji graficznej, usługi tłumacza również są wystarczające.

Podobnie, jeśli tłumaczenie nie jest obszerne i nie musi być wykonane szybko, oraz nie wymaga obsługi innych formatów.

Kiedy korzystać z usług biur tłumaczeń?

Jeśli tłumaczenie dotyczy tekstów, które nie są w popularnych parach językowych, lub tekstów o rzadko spotykanych dziedzinach, pomoc biur tłumaczeń może się okazać nieoceniona.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku, gdy nie mamy czasu na osobiste uzgadnianie toku prac z tłumaczami, a samych tłumaczeń jest duża ilość.

Jeśli tłumaczony tekst będzie skierowany do dużej liczby odbiorców, skorzystanie z usług biura również będzie wskazane.

W przypadku krótkiego czasu realizacji, a do przetłumaczenia są wielostronicowe materiały, biuro tłumaczeń jest naszym ratunkiem.

Jeśli tłumaczenie wymaga dodatkowej edycji graficznej lub w grę wchodzą inne formaty, pracujący tam ludzie dołożą wszelkich starań, aby sprostać naszym oczekiwaniom.

Jak wybrać odpowiedniego tłumacza?

Należy pytać o to jak długo współpracowali z danym klientem oraz o liczbę wykonanych dla niego tłumaczeń. Co z tego, że w życiorysie widnieje nazwa poważnej firmy, jeśli dany tłumacz wykonał dla niej krótkie i mało skomplikowane tłumaczenie.

Jeśli tłumacz twierdzi, że może tłumaczyć każdy tekst, nie jest to prawdą.

Zawodowi tłumacze specjalizują się jedynie w kilku wybranych dziedzinach, gdyż tylko tak są w stanie zapewnić odpowiednią jakość.

Dobre biuro tłumaczeń – rozwiązanie bezpieczne

Rozwiązaniem najbezpieczniejszym, gdy nie jesteśmy pewni, jest wybranie dobrego biura tłumaczeń. Takiego, które ma sprawdzone dobre opinie klientów i którego można spróbować zaufać. Tłumaczenia Kielce to przykład biura o wysokiej renomie, doświadczeniu i kompetencjach potwierdzonych certyfikatem jakości ISO 17100. Jeśli szukasz bezpiecznego rozwiązania, skontaktuj się z firmą Slavis Tłumaczenia.

Tłumaczenia – rosyjski na polski

Tłumaczenie z rosyjskiego na polski

Mogłoby się wydawać, że po upadku żelaznej kurtyny, nie będziemy już musieli zaprzątać sobie głowy nauką rosyjskiego. Od tego czasu został on wyparty przez angielski i niemiecki, a co za tym idzie to tych języków uczy się dzisiaj w szkołach.

Jednak rosyjski nie zniknął całkowicie z mapy pożądanych języków. Wciąż ma on swoją pozycję w świecie biznesu i wciąż popularnością cieszy się tłumaczenie z rosyjskiego na polski.

Kilka słów o rosyjskim

Brzmieniem przypomina język polski, lecz jego naukę utrudnia alfabet, w którym to zapisywany jest ten język.

Mowa o uproszczonej wersji cyrylicy.

W Rosji, ludzie posługujący się tym językiem, stanowią znaczącą większość. Również na Ukrainie jest on popularnym językiem, podobnie jak w Kazachstanie i Białorusi.

Jest on obecny w każdym miejscu, w którym mieszkają Rosjanie.

Rosyjski w biznesie

Pomimo upadku Związku Radzieckiego, Rosja nadal jest interesującym miejscem dla inwestorów. Nie przeszkadza temu wzrost znaczenia angielszczyzny.

Rosyjski jest używany również w krajach azjatyckich, przez co jego znajomość może być przydatna.

Z racji deficytu ludzi posługujących się tym językiem, posługiwanie się tym językiem jest atutem.

Tłumaczenia

Obecność Rosji jako interesującego partnera biznesowego, powoduje zapotrzebowanie na tłumaczenia. Sposób w jaki podejdziemy do tej kwestii, może mieć wpływ na sukces na tamtejszym rynku.

Wbrew pozorom tłumaczenie tekstu nie polega jedynie na odwzorowaniu tekstu źródłowego. Większość materiałów składa się z instrukcji obsługi, a te jak wiadomo zawierają schematy i rysunki.

Dlatego proces tłumaczeniowy nie jest taki prosty na jaki wygląda.

Oprócz znajomości języka, w przypadku wyżej wspomnianych instrukcji jest to język specjalistyczny, do poprawnego przetłumaczenia tekstu potrzebna jest znajomość kultury danego języka.

Bez tego tłumaczenie może być niezrozumiałe lub obraźliwe.

Warto skorzystać z usług biura tłumaczeń, gdyż tylko takim sposobem można wyeliminować ewentualne nieścisłości.

Samodzielny tłumacz nie będzie w stanie wykonać pracy równie szybko i dokładnie co dobre biuro tłumaczeń.

W trakcie procesu tłumaczenia, nad tekstem pracuje zespół ludzi, których zadaniem jest zapewnienie jak najlepszej jakości, nie tylko pod względem tłumaczenia, ale również wyglądu.

Tłumaczenie z języka włoskiego na polski

Tłumaczenia – z języka włoskiego na polski

Z czym się kojarzą Włochy? Od lat są krajem zwiedzanym przez miliony turystów. Kto nie słyszał o Weronie, będącej scenerią słynnej opowieści o parze zakochanych?

Podobnie jak o Koloseum, Krzywej Wieży w Pizie czy o podróżach gondolą, po kanałach Wenecji.

Oprócz zabytków, Włochy słyną z kuchni. Dieta tego regionu znana jest na całym świecie, a niektóre z dań stały się integralną częścią zagranicznych jadłospisów.

Niemal w każdej restauracji można dostać coś o włoskim rodowodzie.

Włochy to także świat mody, a dla niektórych to właśnie Mediolan jest jego centrum. Tamtejsze domy mody są oznaką prestiżu, sprawiając, że każda dama marzy o pochodzących z tego kraju wyrobach.

Ten kraj nie byłby jednak taki jaki jest, gdyby nie język. Ten sam, którym posługiwali się włoscy imigranci przybyli do Stanów Zjednoczonych.

Niektórzy z nich nawet zainspirowali Mario Puzo, do napisania książki, dzięki której nakręcono jeden z najlepszych filmów wszech czasów.

Tłumaczenia – język włoski

W odległych już czasach, większość naszego kontynentu była pod panowaniem Rzymu. Językiem, którym posługiwali się dawni legioniści, była łacina.

To właśnie na niej bazuje współczesny język włoski.

Od czasów Cesarstwa, do czasów obecnych, język włoski przebył jednak długa drogę. Po upadku Imperium dzisiejsze Włochy podzieliły się na prowincje, z których każda miała swój odrębny język.

Dopiero po zjednoczeniu kraju zaczęła się kształtować wersja, którą znamy obecnie.

Jak tłumaczyć włoski?

Tłumaczenie z włoskiego na polski nie jest takie proste. Do przetłumaczenia tekstu potrzebna jest odpowiednia wiedza i doświadczenie. Znajomość kultury tego obszaru językowego, również jest nieoceniona.

W tekstach mogą się znaleźć naleciałości z innych dialektów, a co za tym idzie, tłumacz powinien być w stanie je wychwycić.

Do tłumaczenia wykorzystuje się narzędzia CAT. Dzięki nim proces tłumaczenia przebiega szybciej, a całość jest wykonana dokładniej.

Dzięki specjalnym ustawieniom programu, można całkowicie wyeliminować brak spójności terminologicznej.

Takie programy są najczęściej na wyposażeniu biur tłumaczeń, dla których wejście w posiadanie oryginalnej wersji, nie stanowi problemu.

Ponadto, biuro tłumaczeń nie tylko zapewnia tłumaczenie, lecz dba o graficzną stronę projektu. Jeśli zależy ci na jakości, wybór biura tłumaczeń będzie najlepszym rozwiązaniem.

Przykład: Slavis Tłumaczeniaprofesjonalne biuro tłumaczeń, certyfikowane normą jakości dla usług tłumaczeniowych ISO 17100, wykorzystujące narzędzia CAT, dysponujące własnym działem IT.

Ponad piętnaście lat doświadczenia na rynku też jest nie do przecenienia. Polecamy!

Tłumaczenie strony internetowej – najczęstsze błędy

Najczęstsze błędy popełniane przy tłumaczeniu strony internetowej

Czym jest tłumaczenie stron internetowych? Jest to dostosowanie tekstu źródłowego do potrzeb rynku docelowego.

Oznacza to, że to znacznie więcej, niż tłumaczenia zwykłe.

Materiały promujące dany produkt bądź usługę, muszą zostać poddane edycji, a w niektórych przypadkach nawet ponownemu zredagowaniu tekstu.

Cel jest jeden: treść strony ma dotrzeć do odbiorcy, za wszelką cenę!

Nie wynika to z fanaberii, lecz konieczności. Tekst źródłowy często jest odpowiedni jedynie dla obszaru językowego, w którym jest używany.

Na przykład informacje dotyczące Polski nie przydadzą się mieszkańcom Portugalii. Wystarczy jednak zamiast wzmianki o Polsce wstawić informacje o ich kraju. Tego rodzaju dopasowanie treści należy do procesu właściwego tłumaczenia, czyli lokalizacji strony internetowej.

W czym tkwi problem?

Teksty czy materiały przeznaczone na zagraniczne rynki muszą zostać poddane adaptacji. Oznacza to, że nie można ich przetłumaczyć słowo w słowo. Jest to pierwszy błąd związany z lokalizacją.

Poprawnie wykonany tekst powinien być przetłumaczony, w oparciu o kulturę danego kraju. Uwzględnienie tego typu elementów pomoże w osiągnięciu lepszych rezultatów, co przełoży się na większe zainteresowanie ze strony klientów.

Do wykonania tego typu pracy potrzebna jest odpowiednia wiedza o danym kraju, którą nabiera się w trakcie nauki języka.

Studia filologiczne, oprócz przedmiotów praktycznych, posiadają również te, dzięki którym poznawana jest kultura danego obszaru językowego.

Wygląd strony

Jak wiadomo, strona internetowa posiada pewne ograniczenia odnośnie długości publikowanych tekstów.

Tekst źródłowy zazwyczaj różni się długością od tłumaczenia. Aby temu zaradzić, tekst powinien być odpowiednio dostosowany do ograniczeń na danej stronie.

Docieranie do zagranicznego odbiorcy

Aby dotrzeć do zagranicznego odbiorcy, trzeba poświęcić część środków przeznaczonych na stworzenie nowej wersji językowej strony – na wypromowanie jej na obcym rynku. Promowanie takie zwane jest pozycjonowaniem, a polega na wykonaniu szeregu czynności mających na celu ułatwienie wyszukiwarkom odnajdowanie naszej strony.

Dzięki temu strona może pojawiać się w wyszukiwarce, przez staje się bardziej dostępna dla potencjalnego odbiorcy. Jest to możliwe poprzez zastosowanie w tekście odpowiednich, często wyszukiwanych przez użytkowników w danym kraju zwrotów.

W taki sposób zredagowana zawartość zaowocuje większą liczba odwiedzin naszej przetłumaczonej strony internetowej.

Niestety, kwestia ta bywa pomijana, przez co umieszczony na stronie tekst, nie jest odpowiednio często odnajdywany przez odbiorców naszych produktów czy usług.

Ważną kwestią jest ponadto używanie w tekście zwrotów, które potencjalni zagraniczni konsumenci wpisują w swoich wyszukiwarkach.

Stosowanie nieodpowiednich zwrotów może skutkować tym, że nigdy nie trafią na naszą stronę.

Rozwiązanie

Na szczęście, nie trzeba samemu zajmować się adaptacją treści strony do opisanych wymogów. Może to za nas zrobić biuro tłumaczeń. Ważne jednak, aby było to biuro tłumaczeń specjalizujące się w tłumaczeniu stron internetowych, na przykład Slavis TłumaczeniaBiuro tłumaczeń Kielce. Takie biuro sprawi, że nasza strona przyciągnie nowych klientów.

Tłumaczenie instrukcji obsługi o czym musisz wiedzieć

Tłumaczenie instrukcji obsługi o czym należy pamiętać

Tłumaczenia instrukcji obsługi towarzyszą nam niemal wszędzie. Zalewają nas produkty importowane z innych krajów, a każdy z nich powinien być opatrzony tłumaczeniem opisu lub instrukcji obsługi. A że coraz więcej produktów jest wyposażonych w instrukcję obsługi, po wprowadzeniu na polski rynek dostarcza się je z polskim tłumaczeniem instrukcji obsługi.

Instrukcję obsługi znajdziemy w opakowaniu wielu zabawek, prostych urządzeń elektrycznych, nawet zwykłej latarki. Tym bardziej tłumaczenia instrukcji obsługi nie może zabraknąć przy mniejszych lub większych urządzeniach AGD, nie mówiąc już o bardziej skomplikowanych maszynach.

Co wiąże się z tłumaczeniem instrukcji obsługi?

Nie każdy wie, że podobne tłumaczenie nie jest tak proste, jakby się mogło wydawać.

Przyjrzyjmy się, jakie wymagania pojawiają się przed tłumaczem mającym wykonać tłumaczenie instrukcji obsługi.

Tłumaczenie instrukcji obsługi to tłumaczenie techniczne

Przede wszystkim tłumaczenie instrukcji obsługi zdecydowanie powinniśmy zaliczyć do tłumaczeń technicznych. Z dwóch powodów.

Raz, że najczęściej dotyczy budowy jakiegoś urządzenia, choćby miało być ono najprostsze.

Dwa, że tłumaczenie instrukcji obsługi wymaga używania z jednej strony specjalnego oprogramowania, ponieważ tego typu dokumenty sporządza się za pomocą specjalnego typu programów.

Z drugiej strony, tłumaczenie instrukcji obsługi najczęściej wymaga stosowania branżowej terminologii, oczywiście natury technicznej, ze względu na to, czego dotyczy. Tłumaczenie tekstu tego typu bywa niezwykle wymagające.

Skład tekstu, czyli przygotowanie dokumentów do publikacji

Proste, nieprofesjonalnie przygotowane instrukcje obsługi mogą być przygotowywane za pomocą dowolnego edytora tekstu.

Wystarczy do tego nawet Notepad dostarczany z systemem Windows. Większość instrukcji obsługi to jednak dokumentacja tworzona z myślą o publikowaniu, czy to na papierze, czy w wersji elektronicznej.

Większość produktów, nawet najprostszych, należy też zwykle do całej gamy produktów danego producenta. Producent ten musi tworzyć dokumentację, w tym instrukcje obsługi do bardziej złożonych urządzeń.

Przy okazji przygotowuje się w taki sam sposób instrukcje obsługi do tych najprostszych produktów.

W ten sposób nawet opis kilku prostych kroków sporządza się w postaci dokumentów programów do składu tekstu.

Skład tekstu – co to za programy?

Aplikacje DTP, bo o nich mowa, to programy pozwalające z łatwością łączyć na kolejnych stronach niemal dowolnie rozmieszczone elementy tekstowe, graficzne, a w razie potrzeby także odsyłacze HTML i elementy interaktywne.

Profesjonalne programy do składu tekstu to narzędzia przygotowujące dokumenty, w tym instrukcje obsługi, do publikacji czy to na papierze, czy w wersji elektronicznej.

Dlaczego to takie ważne, kiedy mówimy o tłumaczeniu instrukcji obsługi?

To proste: tłumaczenie instrukcji obsługi to dokument, który tak samo jak oryginał, tyle że w innej wersji językowej, jest przeznaczony do publikacji.

I tak samo jak w przypadku oryginału, gotowa wersja tłumaczenia instrukcji obsługi musi być dostarczona w postaci dokumentu utworzonego za pomocą programu do składu tekstu.

Tu pojawia się pierwsze poważne wyzwanie dla tłumacza – natury technicznej.

Jak tłumaczyć tekstu „uwięziony” w dokumencie, który można otworzyć na przykład tylko w programie Adobe FrameMaker?

Rozwiązania są dwa.

Można nauczyć się obsługi programu FrameMaker i zainwestować w jego zakup. Ale tłumacz nie jest przecież łamaczem tekstu, jego zadaniem jest tłumaczenie.

Poza tym, programów do składu tekstu jest wiele. Trudno wymagać, by tłumacz, zajmujący się tłumaczeniem, a nie składem tekstu, uczył się obsługi programów normalnie do niczego mu niepotrzebnych, nie mówiąc o inwestowaniu pokaźnych kwot w ich zakup.

Pozostaje więc wyjście drugie.

Rozwiązanie drugie: zainwestowanie w oprogramowanie wspomagające tłumaczenie.

Tak też robi większość tłumaczy i profesjonalnych biur tłumaczeń, przynajmniej tych, które zajmują się między innymi tłumaczeniem instrukcji obsługi i innymi tłumaczeniami technicznymi.

Programy CAT – na ratunek

W przypadku tłumaczenia instrukcji obsługi programy CAT umożliwiają tłumaczenie dokumentów tworzonych za pomocą niemal dowolnego programu DTP lub edytora tekstu.

Na tym możliwości tych narzędzi się nie kończą. Jednak dla tłumaczeń technicznych, w tym tłumaczeń instrukcji obsługi, to najważniejsza zaleta. Tłumaczenia techniczne z Tradosem lub innym podobnym narzędziem CAT to dzisiaj standard.

Poza tym ich głównym zadaniem jest zapewnienie podczas tłumaczenia lepszej kontroli, możliwości spójnego stosowania terminologii i wiele więcej.

A wszystko w jednym celu: uzyskania jak najwyższej jakości tłumaczenia.

Tłumaczenia techniczne – inne niż standardowe

Tłumaczenia techniczne – coś specjalnego

Tłumaczenia techniczne to nie zwykłe tłumaczenia, a coś bardzo specjalnego. Spokojnie można zaliczyć je do tłumaczeń specjalistycznych. Mają zdecydowanie specjalne wymagania, zarówno co do tłumacza, jak do narzędzi, którymi powinny być wykonywane.

Czego tłumaczenia techniczne wymagają od tłumacza?

Tłumaczem wykonującym tłumaczenia techniczne powinien być zdecydowanie nie zwykły tłumacz (niczego mu nie ujmując!), a tłumacz techniczny.

To taki tłumacz, który ma specjalizację w wybranej dziedzinie (technicznej). Albo też jest wręcz specjalistą w jakiejś technicznej dziedzinie, a dodatkowo doskonale włada dwoma językami i dzięki temu jest w stanie tłumaczyć teksty w dziedzinie, na której doskonale się zna.

Dodatkowo tłumacz wykonujący tłumaczenia techniczne powinien mieć odpowiednie doświadczenie. Bez doświadczenia ani rusz! Doświadczenie sprawia, że po pierwsze tłumacz wie, jakich problemów może się spodziewać. Po drugie, jeśli już wystąpią, da sobie z nimi radę. To daje doświadczenie!

Tłumaczenia techniczne – jakie programy?

Do tłumaczenia tekstów technicznych często wystarczy zwykły edytor tekstu. W wielu przypadkach jednak nie. Powód? Bardzo prosty! Wiele dokumentów technicznych powstaje z myślą o opublikowaniu ich.

Może dotyczyć to zarówno druku na papierze, jak i dystrybucji w wersji elektronicznej.

Cały problem w tym, że tego typu dokumenty przygotowuje się w nieco inny sposób, niż zwykłe teksty. A przede wszystkim używa się do tego nieco innych programów.

Chodzi przede wszystkim o programy do składu tekstu. Takie jak Indesign, Framemaker czy Pagemaker (kiedyś).

Jak wykonywać tłumaczenia techniczne?

Tłumaczenia techniczne trzeba wykonywać przede wszystkim najdokładniej, jak się da. To najważniejsza zasada.

W przypadku tłumaczeń technicznych liczy się bowiem przeniesienie z jednego języka na drugi 100% informacji. Do tego – w postaci nienaruszonej, tzn. bez zniekształceń, przekłamań, błędów itd.

Aby to było możliwe, niezbędne jest używanie specjalnego typu oprogramowania. Tak zwanych narzędzi wspomagających tłumaczenie (CAT = Computer Aided Translation Tools). Sprawiają one, że tłumacz tłumaczy szybciej, dokładniej i po prostu lepiej.

Ale – po pierwsze, takie programy trzeba mieć, a po drugie – trzeba doskonale umieć je obsługiwać.

Tłumaczenia techniczne – podsumowanie

Jak widać, tłumaczenia techniczne to nie to samo co standardowe tłumaczenia i nie każdy powinien je wykonywać. Więcej na temat tego, co jest niezbędne do ich wykonywania i jak to z nimi jest, piszemy w osobnym artykule pod tytułem Tłumaczenia techniczne – kto i jak może je dobrze wykonać. Zapraszamy do lektury!