Reklamacja po angielsku – wzór jak napisać

Reklamacja po angielsku – jak napisać, gotowy wzór, przydatne zwroty

Można samemu napisać reklamację i przetłumaczyć ją na język angielski lub zwrócić się z tym do naszego biura:

Oferta na przygotowanie i tłumaczenie

Skorzystaj z oferty biura tłumaczeń Slavis i zamów przygotowanie treści reklamacji i tłumaczenie tekstu na angielski, niemiecki lub każdy inny język. Tłumaczymy na wiele języków.

Pomożemy także w korespondencji i kontaktach z zagranicznym partnerem.

Sprawdź opinie naszych zadowolonych klientów.

Zadzwoń, użyj formularza na stronie Kontakt lub wyślij e-mail na adres info@slavis.net. Odpowiadamy w ciągu kilku minut, oddzwaniamy, doradzamy, podajemy ofertę.

Jak napisać skuteczną reklamację po angielsku

Reklamacja po angielsku to „letter of complaint”.

Krok po kroku, co robić:

  • na początek zebrać wszystkie potrzebne dokumenty i materiały
  • jeżeli to możliwe, wydrukować zamiast pisać odręcznie
  • umieścić swoje dane: imię i nazwisko, adres, telefon

 • podać wszelkie istotne informacje dotyczące zakupu, jak nazwę produktu/usługi, numer referencyjny, seryjny, datę i miejsce zakupu
 • konkretnie i dokładnie opisać, na czym polega problem, co się stało; zachować chronologię, nie pisać chaotycznie
 • wprost zakomunikować, czego się oczekuje od drugiej strony i jak długo jest się w stanie poczekać – wyznaczyć rozsądny termin;
 • dołączyć kopie (nie wysyłać oryginałów) istotnych dokumentów na temat danej reklamacji
 • zachować kopie wszelkiej korespondencji (listy polecone, e-maile itp.) w tej sprawie – mogą się w przyszłości przydać

O czym warto pamiętać, pisząc reklamację

 • należy zachować spokój, opanować emocje
 • nie używać agresywnego języka, gróźb, przekleństw wobec osoby, do której się zwracamy z reklamacją – najprawdopodobniej to nie ona jest odpowiedzialna za problem a być może będzie nam w stanie pomóc przy jego rozwiązaniu
 • wyraźnie napisać, czego się oczekuje, jakich działań

Poniżej reklamacja po angielsku z typowymi zwrotami i opisem

Twój adres

(Ulica, miasto, kod)

(e-mail, jeżeli wysyłane mailem)

Data

Nazwisko osoby do kontaktu

Nazwa firmy

Adres

W temacie maila podać numer referencyjny reklamacji lub nazwę produktu wraz z dopiskiem „complaint”

Dear (osoba do kontaktu):

Re: (numer referencyjny reklamacji, jeżeli jest)

On (data), I (bought, leased, rented, had repaired) a (nazwa produktu lub usługi, numer seryjny, numer faktury) at (miejsce i data zakupu oraz inne ważne informacje dotyczące transakcji).

Unfortunately, your product (lub “service” w przypadku “usługi”) has not performed well (lub “the service was inadequate”, gdy chodzi o usługę) because (opisać problem, co się stało). I am disappointed because (wyjaśnić problem, co się dzieje: na przykład “the product does not work properly”, “the service was not performed correctly”, “I was billed the wrong amount”, “something was not disclosed clearly or was misrepresented”, itd.).

To resolve the problem, I would appreciate your (podać oczekiwania, czego chcemy – “money back”, “charge card credit”, “repair”, “exchange”, itd.) Enclosed are copies (nie wysyłać oryginałów!) of my records (dołączyć dowód zakupu, gwarancję, umowę i inne dokumenty).

I look forward to your reply and a resolution to my problem and will wait until (podać datę) before seeking help from a consumer protection agency or Better Business Bureau. Please contact me at the above address or by phone at (“home” lub “office” I podać numery telefonów).

Sincerely,

Imię i nazwisko

Enclosure(s)

Inne przydatne zwroty przy pisaniu reklamacji po angielsku

Wstęp:

• I am writing to complain about…

• I am writing to express my concern about the fact that…

• I must complain in writing about…

• I feel I must complain to you about…

• I wish to complain in the strongest terms about…

• I must insist that you…

• I must urge you to…

• I am writing to inform you of an apparent error in your records…

W treści:

• Poor standard of service/slow service

• No accommodation/Travel delays/Rather rude staff

• Badly scratched/dented wrapping/packaging

• To claim/demand for a refund

• Defective/faulty goods/defective item/machine

• The… may need replacing

• To restore an item to full working order…

• I am enclosing the broken radio in this package; please send me a replacement..

• I am returning … to you for correction of the fault/for inspection/repair/servicing

• I am asking for/I wish to get a replacement

• You said that … I feel sure there must be some mistake as I am sure that…

Na koniec:

• I do not usually complain, but, as an old customer, I am sure you will be interested in

my comments.

• We look forward to dealing with this matter without delay.

• I feel that your company should consider an appropriate refund.

• I would be grateful if you would send me a complete refund as soon as possible

• We feel there must be some explanation for (this delay) and expect your prompt reply.

• Will you please look into this matter and let us know the reason for …

• Thank you for your assistance.

• I look forward to hearing from you at your earliest convenience.

• I am returning the damaged goods/items… and shall be glad if you will replace them.

• Please look into this matter at once and let me know the delay.

• Please check your records again.

• Thank you for your cooperation in correcting this detail…

Bibliografia:

1) oxforddictionaries.com

2) usa.gov

Nie czekaj! Zadzwoń, wyślij maila na info@slavis.net lub skorzystaj z formularza kontaktowego na stronie Biuro Tłumaczeń Kielce. Chętnie porozmawiamy, doradzimy i dobierzemy odpowiednie rozwiązanie.