Jak napisać i jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej

jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej

Jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej – otoTlumaczenie.pl

Jak napisać i jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej, licencjackiej, dyplomowej


 

Co to jest streszczenie

Streszczenie polega na przeredagowaniu długości danego tekstu przy równoczesnym zachowaniu głównych elementów jego treści, przedstawieniu poruszanych kluczowych zagadnień, postaci, wydarzeń itd. Krótko mówiąc to skrócona wersja tekstu, po przeczytaniu której czytelnik ma ogólne pojęcie na temat poruszanych kwestii w danym tekście.

Jaki jest cel pisania streszczenia pracy dyplomowych

Na wielu uczelniach zwykle wymaga się od studentów zamieszczenia streszczenia i jego tłumaczenia na jeden lub więcej języków (tłumaczenie na więcej języków dla tych ambitniejszych). Jeżeli nie ma takiego wymogu, i tak warto takie streszczenie dołączyć, przez co nasza praca będzie wyglądać poważniej i być może pozytywnie wpłynie na jej ogólną ocenę.

Szukasz Tłumacza Przysięgłego? Sworny.com – Tłumacz Przysięgły Online!

 

Streszczenie pomoże czytelnikowi w szybkiej orientacji, czy dana praca jest ciekawa, czy może w niej znaleźć interesujące go zagadnienia itp. To taki szybki przegląd sytuacyjny.

Poza tym w dobie internetu i elektronicznych wersji bibliotek takie streszczenie może trafić do większej grupy międzynarodowych czytelników, przez co zdecydowanie poszerzymy zasięg oddziaływania naszej pracy dyplomowej.

 

Kliknij, aby zlecić tłumaczenie:

Profesjonalne tłumaczenie online

Natychmiastowa wycena online

Tłumacz przysięgły online

Tłumaczenia Przysięgłe online

 

Jak napisać streszczenie pracy magisterskiej (lub innej dyplomowej) i jakie elementy powinno ono zawierać

Istnieją różne wymagania co do długości i formy streszczenia. Postaramy się tutaj podać typowe, uniwersalne zalecenia. Przed napisaniem streszczenia lepiej skonsultować jego formę i długość w dziekanacie lub z promotorem pracy.

Opis, jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej znajduje się poniżej, w ostatnim akapicie.

1) Streszczenie powinno być napisane po polsku, mile widziane jest jego tłumaczenie przynajmniej na j. angielski i/lub niemiecki.

2) 3 główne cechy streszczenia:

  • powinno zawierać temat pracy
  • długość – między 1000 a 3000 znaków ze spacjami
  • do 10 słów kluczowych (są to najczęściej występujące słowa w tekście, zwykle mające ścisły związek z poruszaną tematyką pracy)
  • należy używać prostych sformułowań, unikać słów branżowych. Czytelnik zazwyczaj nie będzie ekspertem z opisywanej przez nas dziedziny. Po szybkim przeczytaniu streszczenia ma mieć ogólne pojęcie na temat naszej pracy

Dzięki słowom kluczowym czytelnik jest w stanie w ciągu 10-15 sekund poznać ogólną tematykę tekstu bez konieczności szczegółowego wgłębiania się w jego treść ani nawet czytania streszczenia.

W czasie pisania należy unikać osobistych uwag – to ma być „suchy”, naukowy wyciąg z naszej pracy.

3) Elementy streszczenia, które powinny się w nim znaleźć:

  • poza tematem – poruszana problematyka pracy, jej cel(e) oraz zakres
  • krótka charakterystyka metod badań, analiz, eksperymentów, ich technik oraz głównych wniosków z nich płynących
  • umiejscowienie problematyki w literaturze naukowej
  • zakres terytorialny i chronologiczny problemu
  • trudności, na jakie autor napotkał w trakcie przygotowań i samego pisania pracy magisterskiej

4) Gdzie umieścić streszczenie pracy dyplomowej

Nie ma ścisłych reguł, gdzie umieścić streszczenie w pracy magisterskiej. Zwykle zamieszcza się je przed Aneksem ale swobodnie można również po Zakończeniu a tuż przed Bibliografią lub zupełnie na końcu, już po wszystkich elementach, łącznie z wykazem tabel.

 

Jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej

Jeżeli bardzo dobrze znamy język obcy, na który chcemy przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej, gorąco zachęcamy do samodzielności. Nikt nie zna tematyki i poruszanych problemów pracy, jak my sami, czyli autorzy tekstu. Nam będzie zdecydowanie najłatwiej to zrobić.

Jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej w przypadku, gdy znajomość danego języka obcego nie należy do naszej specjalności lub po prostu nie czujemy się w 100% na siłach, aby to zrobić samemu? Wówczas warto skorzystać z usług profesjonalnego tłumacza biegłego w poruszanej tematyce. Najlepiej doświadczonego tłumacza przysięgłego. W końcu streszczenie to sama esencja naszej pracy i kwestia, jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej, będzie decydująca. To właśnie od streszczenia międzynarodowi czytelnicy będą rozpoczynać przygodę z jej lekturą.

Szybkim i pewnym sposobem na to, jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej jest skorzystanie z serwisu http://www.ototlumaczenie.pl – wklejamy tekst, od razu widzimy cenę, opłacamy za pomocą przelewu elektronicznego lub PayPala i nasz tekst trafia do doświadczonego tłumacza przysięgłego. W ten sposób zapewnimy najlepszą jakość przekładu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>