Jak napisać i jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej

Streszczenie pracy magisterskiej – jak napisać i jak przetłumaczyć

Co to jest streszczenie

Streszczenie polega na przeredagowaniu długości danego tekstu przy równoczesnym zachowaniu głównych elementów jego treści, przedstawieniu poruszanych kluczowych zagadnień, postaci, wydarzeń itd. Krótko mówiąc to skrócona wersja tekstu, po przeczytaniu której czytelnik ma ogólne pojęcie na temat poruszanych kwestii w danym tekście.

Jaki jest cel pisania streszczenia pracy dyplomowych

Na wielu uczelniach zwykle wymaga się od studentów zamieszczenia streszczenia i jego tłumaczenia na jeden lub więcej języków (tłumaczenie na więcej języków dla tych ambitniejszych). Jeżeli nie ma takiego wymogu, i tak warto takie streszczenie dołączyć, przez co nasza praca będzie wyglądać poważniej i być może pozytywnie wpłynie na jej ogólną ocenę.

Streszczenie pomoże czytelnikowi w szybkiej orientacji, czy dana praca jest ciekawa, czy może w niej znaleźć interesujące go zagadnienia itp. To taki szybki przegląd sytuacyjny.

Poza tym w dobie internetu i elektronicznych wersji bibliotek takie streszczenie może trafić do większej grupy międzynarodowych czytelników, przez co zdecydowanie poszerzymy zasięg oddziaływania naszej pracy dyplomowej.

Jak napisać streszczenie pracy magisterskiej (lub streszczenie pracy licencjackiej) i jakie elementy powinno ono zawierać

Istnieją różne wymagania co do długości i formy streszczenia. Postaramy się tutaj podać typowe, uniwersalne zalecenia. Przed napisaniem streszczenia lepiej skonsultować jego formę i długość w dziekanacie lub z promotorem pracy.

Opis, jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej znajduje się poniżej.

1) Streszczenie powinno być napisane po polsku, mile widziane jest jego tłumaczenie przynajmniej na j. angielski i/lub niemiecki.

2) Co powinno zawierać streszczenie pracy magisterskiej – 3 główne cechy streszczenia:

 • powinno zawierać temat pracy
 • długość – między 1000 a 3000 znaków ze spacjami
 • do 10 słów kluczowych (są to najczęściej występujące słowa w tekście, zwykle mające ścisły związek z poruszaną tematyką pracy)
 • należy używać prostych sformułowań, unikać słów branżowych. Czytelnik zazwyczaj nie będzie ekspertem z opisywanej przez nas dziedziny. Po szybkim przeczytaniu streszczenia ma mieć ogólne pojęcie na temat naszej pracy

Dzięki słowom kluczowym czytelnik jest w stanie w ciągu 10-15 sekund poznać ogólną tematykę tekstu bez konieczności szczegółowego wgłębiania się w jego treść ani nawet czytania streszczenia.

W czasie pisania należy unikać osobistych uwag – to ma być „suchy”, naukowy wyciąg z naszej pracy.

3) Elementy streszczenia, które powinny się w nim znaleźć:

 • poza tematem pracy poruszana problematyka, jej cel(e) oraz zakres
 • krótka charakterystyka metod badań, analiz, eksperymentów, ich technik oraz głównych wniosków z nich płynących
 • umiejscowienie problematyki w literaturze naukowej
 • zakres terytorialny i chronologiczny problemu
 • trudności, na jakie autor napotkał w trakcie przygotowań i samego pisania pracy magisterskiej

4) Gdzie streszczenie w pracy magisterskiej

Nie ma ścisłych reguł, gdzie umieścić streszczenie w pracy magisterskiej. Zwykle zamieszcza się je przed Aneksem ale swobodnie można również po Zakończeniu a tuż przed Bibliografią lub zupełnie na końcu, już po wszystkich elementach, łącznie z wykazem tabel.

5) Streszczenie pracy magisterskiej ile słów

Między 150 a 450 słów.

Jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej

Jeżeli bardzo dobrze znamy język obcy, na który chcemy przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej, gorąco zachęcamy do samodzielności. Nikt nie zna tematyki i poruszanych problemów pracy, jak my sami, czyli autorzy tekstu. Nam będzie zdecydowanie najłatwiej to zrobić.

Streszczenie pracy magisterskiej po angielsku jest najczęściej wybieraną usługą. Nie ma się co dziwić, język angielski jest najbardziej popularnym językiem i standardem w wymianie informacji naukowych.

Jak przetłumaczyć streszczenie pracy magisterskiej w przypadku, gdy znajomość danego języka obcego nie należy do naszej specjalności lub po prostu nie czujemy się w 100% na siłach, aby to zrobić samemu?

Najlepiej takie tłumaczenie zorganizuje profesjonalne biuro tłumaczeń jakim jest Slavis.

Przykładowe informacje o tym, jak powinny wyglądać tłumaczenia znaleźć można na stronach:

Wklej treść streszczenia do formularza kontaktowego lub prześlij mailem na adres info@slavis.net. Natychmiast otrzymasz wycenę i termin na tłumaczenie streszczenia pracy magisterskiej.

Streszczenie pracy magisterskiej po angielsku zwroty

Poniżej wymienimy kilka najbardziej popularnych, najczęściej używanych zwrotów po angielsku, które są używane przy pisaniu streszczenia pracy magisterskiej.

Ma to jednak zastosowanie raczej w przypadku, gdy cała praca jest napisana po angielsku. Gdy pracę magisterską zredagowaliśmy po polsku, w większości przypadków streszczenie pisze się w języku polskim i następnie tłumaczy na język angielski lub inny.

Niemniej oto wspomniane najczęściej używane angielskie zwroty przy pisaniu streszczenia pracy magisterskiej po angielsku:

 • “Our aim with this paper was …” dla wprowadzenia.
 • “We analysed/measured …” do opisu metod badań.
 • “We found that …” opis wyników.
 • “We discussed …” opis dyskusji.
 • “In conclusion …” podsumowanie, zakończenie.

Ile kosztuje przygotowanie i przetłumaczenie streszczenia pracy magisterskiej?

Prawdopodobny koszt to kilkaset złotych wraz z tłumaczeniem.

Streszczenie można napisać i przetłumaczyć samemu. Możesz także zamówić taką usługę w biurze tłumaczeń Slavis – za Ciebie przygotują streszczenie pracy w języku obcym od A do Z i przetłumaczą na dowolny język.

Jak to działa, ile to kosztuje i kiedy będzie gotowe?

 1. Na info@slavis.net przysyłasz swoją pracę dyplomową (materiały traktowane są poufnie zgodnie z normą jakości ISO 17100) lub samo streszczenie, jeżeli już jest przygotowane
 2. Błyskawicznie otrzymujesz ofertę wraz z linkiem do bezpiecznych płatności online (wszystkie polskie banki, PayPal, karty kredytowe)
 3. Dokonujesz opłaty
 4. Zazwyczaj na drugi dzień roboczy otrzymujesz gotowe streszczenie po angielsku, niemiecku lub w innym języku*

* Organizacja tłumaczenia na mniej popularne języki może potrwać nieco dłużej.