Wstęp do pracy licencjackiej – po co i jak napisać

Wstęp do pracy licencjackiej – w jakim celu się go pisze

Wstęp do pracy licencjackiej to jedyny element pracy dyplomowej, który na pewno zostanie przeczytany przez recenzenta i promotora. Tego możemy być pewni. Warto się więc przyłożyć do tego zadania chociażby z tego jednego powodu.

We wstępie do pracy licencjackiej przedstawiamy temat pracy, tezę, której będziemy bronić. Zachęcamy czytelnika, aby zagłębił się w lekturę i dał poprowadzić ku wynikom naszych badań.

Streszczenie a wstęp w pracy licencjackiej

Przede wszystkim różnica jest taka, że wstęp w każdej pracy dyplomowej jest elementem koniecznym, bez niego praca jest nieważna, to jak wstęp do książki, nierozłączna część, a streszczenie pracy licencjackiej jest skróconą wersją tekstu całej pracy. Niektóre uczelnie nawet nie wymagają umieszczenia streszczenia w pracy licencjackiej, co jednak powinno być piętnowane w imię szerzenia nauki (aby treści miały szansę dotarcia do większej liczby osób, należy umożliwić zapoznanie się przynajmniej ze streszczeniem).

We wstępie, w przeciwieństwie do streszczenia, przedstawiamy naszą tezę, bronimy jej. Ma on charakter bardziej osobisty, to słowo od autora a nie suchy abstrakt.

Jak napisać wstęp do pracy licencjackiej

Wstęp należy napisać tak, aby czytelnik bez czytania całej pracy ogólnie zrozumiał postawioną tezę, zapoznał się z metodami badań, wnioskami, tłem dla zdarzeń, wydarzeniami lub użytym sprzętem, który być może miał zdecydowany wpływ na wynik badań (wszystko zależy od dziedziny).

Czyli we wstępie odpowiadamy po kolei na następujące pytania:

 1. O czym w ogóle piszemy? co to jest za wydarzenie, przedmiot, zjawisko itd.
 2. Jakie badania zostały do tej pory przeprowadzone, jakie jest nasze zdanie na ten temat?
 3. Jaki jest temat pracy?
 4. Dlaczego akurat ten temat wybraliśmy?
 5. W jakim celu napisana jest praca, jaki jest jej sens?
 6. Jaka jest postawiona teza?
 7. Jakie problemy badaliśmy? na jakie pytania szukaliśmy odpowiedzi?
 8. Jakie metody badawcze zostały przez nas zastosowane?
 9. Jakie są główne motywy opisane w naszej pracy, a jakie poboczne? nad czym głównie się pochyliliśmy, a co uznaliśmy za mniej istotne
 10. Z jakiej literatury, jakich źródeł informacji korzystaliśmy?
 11. Opcjonalnie – komu chcemy podziękować?
 12. Dlaczego warto przeczytać naszą pracę licencjacką?

We wstępie należy wspominać wyłącznie o tym, o czym piszemy w pracy licencjackiej, nie robimy wycieczek na inne lub pokrewne tematy.

Wstęp pracy licencjackiej – kiedy go pisać

Na początku pisania pracy należy napisać dla samego siebie szkic wstępu. Uzyskamy w ten sposób drogowskaz do pisania pracy. Po ukończeniu pisania będziemy mogli do niego wrócić i odpowiednio przeredagować.

Nie wolno najpierw pisać całej pracy, a potem przygotowywać wstępu. Wstęp jest nieodzownym kręgosłupem dla naszej fantazji w trakcie pisania. Jakże można bronić tezy, której z góry się nie postawiło? a między innymi do tego służy właśnie wstęp do każdej pracy dyplomowej.

Wstęp w pracy licencjackiej – ile słów, ile stron, ile tekstu

Wstęp do pracy licencjackiej powinien mieć od 1 do 3 stron A4, co daje 2500 – 8000 znaków ze spacjami, na których z kolei znajduje się od 400 do 1200 słów.

Zakończenie wstępu do pracy licencjackiej – co napisać

Na zakończenie możemy podziękować osobom, które pomogły nam w trakcie pisania pracy, naszemu promotorowi (o ile rzeczywiście to prawda), jakiejś instytucji lub organom, od których uzyskaliśmy materiały lub inne informacje.

Streszczenie można napisać i przetłumaczyć samemu. Możesz także zamówić taką usługę w biurze tłumaczeń Slavis – za Ciebie przygotują streszczenie pracy w języku obcym od A do Z i przetłumaczą na dowolny język.

Jak to działa, ile to kosztuje i kiedy będzie gotowe?

 1. Na info@slavis.net przysyłasz swoją pracę licencjacką (materiały traktowane są poufnie zgodnie z normą jakości ISO 17100) lub samo streszczenie pracy licencjackiej, jeżeli już jest przygotowane
 2. Błyskawicznie otrzymujesz ofertę wraz z linkiem do bezpiecznych płatności online (wszystkie polskie banki, PayPal, karty kredytowe)
 3. Dokonujesz opłaty
 4. Zazwyczaj na drugi dzień roboczy otrzymujesz gotowe streszczenie po angielsku, niemiecku lub w innym języku*

* Organizacja tłumaczenia na mniej popularne języki może potrwać nieco dłużej.