Tłumaczenia zwykłe – kiedy są zwykłe a kiedy przysięgłe

Tłumaczenia zwykłe a tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia zwykłe, tak zwane „zwykłe” to tłumaczenia nie „przysięgłe”. Czym są zatem tłumaczenia przysięgłe i czy są to tłumaczenia lepszej jakości lub wykonywane przez lepszych tłumaczy?

Tłumaczenia zwykłe i przysięgłe – fałszywy obraz

W powszechnej opinii tłumaczenia przysięgłe są tłumaczeniami wyższej jakości, ponieważ są wykonywane przez tłumaczy przysięgłych, którzy z kolei, według powszechnej opinii są lepszymi tłumaczami od tak zwanych „zwykłych” tłumaczy. Czy to jest zgodne ze stanem faktycznym?

Nie za bardzo, a właściwie – w ogóle nie! Tłumacz przysięgły to nie tłumacz specjalistyczny (choć nie jest to wykluczone), ale tłumacz zaprzysiężony przed sądem, pełniący funkcję niejako urzędniczą, mający „moc” uwierzytelniania tłumaczeń – swoich lub wykonanych przez osoby trzecie.

W pewnym sensie przypomina więc notariusza, tyle, że jego działalność sprowadza się do potwierdzania pieczęcią i własnoręcznym podpisem autentyczność i zgodność wykonanego tłumaczenia z oryginałem.

Czy zatem jakość tłumaczenia (potocznie nazywanego przysięgłym) poświadczonego przez tłumacza przysięgłego jest z definicji wyższa od dowolnego innego, tak zwanego „zwykłego” (w domyśle nie poświadczonego) tłumaczenia? Z całą pewnością nie.

Tłumaczenia zwykłe – o jakości słów kilka

Jakość tłumaczenia nie ma nic wspólnego z faktem poświadczania go przez tłumacza przysięgłego bądź braku takiego poświadczenia. Z czego zatem mogą wynikać różnice w jakości tłumaczenia? Odpowiedź jest także prosta: z umiejętności, doświadczenia, kompetencji i kwalifikacji tłumacza, który je wykonał.

I z niczego więcej. Jeśli więc tak zwany „zwykły” tłumacz, ale za to wysokiej klasy specjalista z wybranej dziedziny, wykona tak zwane „zwykłe” tłumaczenie odnoszące się właśnie do dziedziny, w której dany tłumacz się specjalizuje, to tłumaczenie to będzie nieporównywalnie wyższej jakości, niż tłumaczenie przysięgłe wykonane i poświadczone przez tłumacza przysięgłego, który jednak nie specjalizuje się w danej dziedzinie, a jednak podjął się wykonania tegoż tłumaczenia.

Tłumaczenia zwykłe – niezwykłe

Tłumaczenia zwykłe, często w odróżnieniu od tłumaczeń przysięgłych, które głównie dotyczą dokumentów drukowanych na papierze, czasami sprawiają znacznie więcej problemów i stawiają przed tłumaczem znacznie wyższe wymagania. Może to dotyczyć zarówno tematyki, jak i formatu, w którym przechowywany jest tekst przeznaczony do tłumaczenia.

Mogą to być proste i popularne dokumenty Microsoft Worda, czy Excela, ale także pliki aplikacji do składu tekstu (Indesign, Framemaker), czy formaty typowe dla Internetu czy baz danych – np. XML. Więcej dokładniejszych informacji na temat tłumaczeń tak zwanych „zwykłych” w artykule pt. Tłumaczenia zwykłe – jakie to są? Zapraszamy!