Lokalizacja strony internetowej

Lokalizacja strony internetowej

Tworzenie kolejnej wersji językowej, czyli tak zwana lokalizacja to proces, w którym nie tylko tłumaczymy tekst strony www na obcy język. Przede wszystkich jej zawartość dostosowujemy do potrzeb danego rynku zagranicznego. Jest to więc coś znacznie więcej niż tłumaczenie zwykłe.

Tłumaczenie zwykłe a lokalizacja

Różnica między lokalizacją a tłumaczeniem zwykłym jest następująca: w odróżnieniu od standardowego tłumaczenia jest to tłumaczenie z uwzględnieniem czynników mających za zadanie wpłynąć na odbiorcę. W żadnym razie nie jest to więc tłumaczenie dosłowne ani też standardowe, którego głównym celem jest przełożenie na język obcy kompletu informacji zwartych w oryginale.

Tłumaczenie strony internetowej – dodatkowe wymogi

W zależności od języków, których ma dotyczyć lokalizacja, może wystąpić potrzeba dostosowania pewnych elementów strony, takich jak data czy godzina.

W pewnych kulturach, kciuk do góry, zwany również „lajkiem”, może być uznany za obraźliwy. Podobnie jest w przypadku kolorów, które w zależności od krajów mają inne znaczenie. Prawidłowo wykonana lokalizacja pozwala uniknąć podobnych problemów, przez które szybko można zrazić do siebie klientów na danym rynku i skutek tłumaczenia strony internetowej może być odwrotny do zamierzonego.

Kiedy tłumaczyć stronę internetową?

Wszystko zależy od biznesplanu i planów strategii rozwoju firmy. Jeśli firma jest gotowa zaistnieć czy to w Skandynawii czy w Rosji, może to być najlepszy moment na „nowe otwarcie”, na przetłumaczenie strony internetowej i właściwie otworzenie biznesu jakby na nowo w nowej lokalizacji. Bo tak trzeba traktować lokalizację strony internetowej – jako otwarcie nowej filii firmy w nowej lokalizacji.

Wybór języka docelowego dla tłumaczenia strony internetowej

Dobór języków docelowych powinien być uwarunkowany miejscem, w którym firma chce promować swoje produkty lub usługi. Warto również wziąć pod uwagę języki, które mogą zapewnić większą grupę odbiorców.

Języki specjalne

W wielu krajach rośnie liczba ludzi posługujących się innym językiem niż lokalny. W takim wypadku, nawet jeśli firma działa na macierzystym rynku, nie dotrze ona do ludzi, którzy nie posługują się językiem, na który została przetłumaczona jej zawartość.

Tłumaczenie niepełne – czasami wystarczy

Jeśli w grę wchodzi jedynie sprawdzenie rynku i ewentualnego popytu, nie trzeba tłumaczyć całej strony. Wystarczy ograniczyć się do podania najważniejszych informacji. Dzięki temu rozwiązaniu firma, która ma ograniczony budżet, może zaoszczędzić na kosztach tłumaczenia.