Tłumaczenie pisemne – jak dobrze wybrać biuro tłumaczeń

Tłumaczenie pisemne – jak pewnie wybrać biuro tłumaczeń

Tłumaczenia pisemne obejmują wszelkie tłumaczenia, w przypadku których tekst zostaje zapisany – czy to na papierze, czy w formie elektronicznej w postaci znaków. Może to być zarówno tłumaczenie już istniejącego tekstu także w formie edytowalnego tekstu, ale nie tylko.

Często tłumaczony jest tekst zachowany w postaci graficznej – nieedytowalnej. W takiej sytuacji tłumaczenie jest wykonywane albo na bazie takiego tekstu w postaci „obrazka”, albo wykonywany jest OCR – optyczne rozpoznawanie znaków, czyli zamiana grafiki na edytowalny zestaw cyfr i liter.

To drugie rozwiązanie, jeśli jest prawidłowo i starannie wykonane, gwarantuje znacznie dokładniejsze i pewniejsze tłumaczenie. Poza tym umożliwia wykorzystanie oprogramowania wspomagającego tłumaczenie. Zaleta takiego rozwiązania: szybsze, dokładniejsze i pewniejsze tłumaczenie. Ponadto możliwość lepszej kontroli jego jakości.

Istnieje jeszcze trzecia możliwość: tłumaczenie tekstu mówionego z jednoczesnym zapisem w postaci ciągu znaków.

W każdym z wymienionych przypadków możliwe jest zastosowanie wielu technik. Każda z nich ma na celu usprawnienie procesu tłumaczenia, ale przede wszystkim zapewnienie jak najwyższej jego jakości.

W celu uzyskania jak najlepszych efektów tłumaczenia najlepiej zwrócić się do profesjonalnego biura tłumaczeń. Przykładem takiego biura jest Slavis Tłumaczenia, biuro tłumaczeń technicznych i specjalistycznych. Więcej na ten temat na stronie pod adresem: Tłumaczenie pisemne – jak wybrać BIURO TŁUMACZEŃ. Zapraszamy – warto!