Tłumaczenie z łotewskiego na polski podstawowe dane

Tłumaczenie z łotewskiego na polski – co warto wiedzieć o tym języku?

Łotewski jest językiem bałtyckim, podobnie jak litewski. Przez długi czas były traktowane jak jeden, aż do wieku IX, kiedy o zaczęły się wyodrębniać. Traktowane były jako dialekty tego samego języka, jednak z czasem różnice zaczęły być zauważalne.

Językiem łotewskim posługują się Łotysze mieszkający na Łotwie, a także ci z nich, którzy znaleźli swoje szczęście poza granicami kraju.
Ze względu na kontakt z innymi kulturami, jak niemiecka, szwedzka i rosyjska, w języku tym widoczne są zapożyczenia z tych właśnie krajów.

Język łotewski

Można wyróżnić trzy dialekty: liwoński, środkowy, górnołotewski. W pierwszym z nich obecne są gwary tamijskie i inflanckie, podczas gdy w środkowym: zemgalskie, kurońskie i środkowe.

Podobnie jak w litewskim, łotewski charakteryzuje się brakiem przekleństw. Dlatego, aby nadać swoim wypowiedziom bardziej ekspresyjny ton, zmuszeni są posiłkować się zapożyczeniami z innych krajów.

Tłumaczenie z łotewskiego na polski

Łotwa jest krajem, który przyciąga inwestorów. Dzieje się to za sprawą Estonii, która uchodzi za raj dla przedsiębiorców.

Duża część materiałów zawiera skomplikowane elementy graficzne, do których obróbki wymagane jest odpowiednie oprogramowanie. Bez niego, przygotowanie tekstu źródłowego do tłumaczenia będzie niemożliwe. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług biura tłumaczeń.

W przeciwieństwie do pracy tłumacza, biuro zapewnia kompleksową obsługę zlecenia. Nie zajmuje się jedynie przekładem tekstu, ale również stroną graficzną i wszystkim co jest potrzebne, aby przygotować tekst do druku.

Proces tłumaczenia podzielony jest na etapy pracy, za który odpowiedzialny jest dany pracownik. Takie podejście do zlecenia gwarantuje zapewnienie odpowiedniej jakości i wykonania.

Narzędzia CAT a tłumaczenie z łotewskiego

Taka sprawna praca nie byłaby możliwa bez oprogramowania wspomagającego tłumaczenie. Sprawdza się ono także, jeśli chodzi o tłumaczenie z łotewskiego na polski. Dzięki takim programom praca przebiega szybciej i jest mniej stresująca. Warto się o tym przekonać. Na przykład w biurze tłumaczeń Slavis wykonuje się tłumaczenia m.in. z łotewskiego na polski właśnie przy użyciu podobnych narzędzi. Jakie są efekty? Znacznie lepsze oferty cenowe, przekłady wysokiej jakości i zarządzadnie jakością. Odpowiednie ustawienia programu umożliwiają wychwycenie nieścisłości w postaci literówek i zbędnych spacji.

Dzięki pamięci tłumaczeniowej można zapewnić spójność tłumaczonych zwrotów, a także wykorzystać zapisane zwroty przy innych projektach. Taka możliwość znacząco wpływa na czas trwania realizacji i na jakość tłumaczenia.