Cena tłumaczenia – jak obliczyć, jak negocjować

Cena tłumaczenia – skąd się bierze, jak samemu obliczyć, jak wynegocjować lepsze warunki

I. Profesjonalne Tłumaczenia nieprzysięgłe – czyli bez wymogu pieczątki tłumacza przysięgłego

W Polsce standardem w tłumaczeniach jest jedna strona. Jedna strona tekstu ma 1800 znaków ze spacjami. Najłatwiej sprawdzić liczbę znaków przeklejając je do Microsoft WORDa i uruchamiając narzędzie statystyki. Wówczas będziemy od razu wiedzieć, ile mamy znaków ze spacjami, bez spacji, ile jest słów, akapitów itd.


Ale UWAGA:

w wielu przypadkach obliczanie ceny według liczby znaków czy słów i stawki za znaki czy słowa prowadzi do znacznie zawyżonej ceny tłumaczenia! Dobre biuro tłumaczeń zawsze zaproponuje upust, użyje oprogramowania, dzięki któremu tłumaczenie może być wykonane szybciej, dokładniej i – uwaga! – taniej. Łatwo się o tym przekonać, wyliczając koszt tłumaczenia według podanej jednostki i cenę za jednostkę, a nastepnie wysyłając pliki do wyceny. Oferta po wykonaniu wyceny zawsze powinna być znacznie korzystniejsza.

Warto spróbować: przejdź do formularza Zamawianie wyceny, wyślij pliki przeznaczone do przetłumaczenia i przekonaj się, że to najkorzystniejsza droga!


Niektórzy tłumacze i biura tłumaczeń rozliczają stronę jako 1500 znaków. W takim przypadku warto zwrócić uwagę, czy są to znaki bez spacji (wtedy 1500 znaków bez spacji = 1800 znakom ze spacjami) czy już ze spacjami. W tym drugim przypadku różnica wynosi 20% na niekorzyść klienta, więc zawsze lepiej dopytać. W skrócie – korzystniej jest rozliczać się za 1800 znaków ze spacjami.

Szukasz Tłumacza Przysięgłego? Sworny.com – Tłumacz Przysięgły Online!

Jak „na oko” sprawdzić, ile jest tekstu na zadrukowanej kartce papieru i jaka będzie cena tłumaczenia?

1800 znaków ze spacjami to mniej więcej 2/3 wydrukowanej strony A4 czcionką Arial / Times New Roman o wielkości 11. Czyli pełna zadrukowana strona kartki papieru będzie mieć około 4000 znaków, co równa się nieco ponad 2 (2,2) stronom obliczeniowym (po 1800 znaków ze spacjami).

Cena tłumaczenia – przykład obliczenia:

Mamy przed sobą 10 wydrukowanych stron, każda mniej więcej z taką samą ilością tekstu. Rachunek jest prosty:

10 (wydrukowanych stron) x 2,2 (1 wydrukowana strona = 2,2 strony obliczeniowe) = 22 stron obliczeniowych (po 1800 znaków ze spacjami). Przy założonej średniej cenie 40 PLN za stronę daje nam to wynik 880 PLN.

Liczba przetłumaczonych stron jest podstawa do rozliczeń głównie w Europie Wschodniej, Rosji. W większości krajów Europy Zachodniej tłumacze rozliczają się za słowa w źródłowym tekście. Wówczas 1 wydrukowana strona ma około 500 słów.

Wyjątek stanowią państwa niemieckojęzyczne – Niemcy, Austria, Szwajcaria. Cena tłumaczenia w tych krajach podawana jest przez większość tłumaczy i biur tłumaczeń za linię lub wiersz, który ma 55 lub 60 znaków, zależy to od danego tłumacza lub biura tłumaczeń.

II. Tłumaczenia przysięgłe angielskiego, niemieckiego i innych

Cena tłumaczenia przysięgłego jest rozliczana w nieco inny sposób. Przy tłumaczeniach uprzysiężonych 1 strona obliczeniowa ma 1125 znaków ze spacjami. Zakłada się bowiem standard, że strona ma 25 wierszy a każdy wiersz składa się z 45 znaków.

Każda rozpoczęta strona, na której tłumacz przysięgły musi przybić swoją pieczątkę, uważa się za całą do rozliczenia. Nawet jeżeli będzie tam tylko jedno słowo. Musi zostać rozliczona.

Tłumaczy przysięgłych obowiązują sztywne stawki wobec organów państwowych. Cena tłumaczenia wykonanego na rzecz sądu, prokuratury, Policji czy innych jednostek publicznych określona jest z góry przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. Na stronach TEPISu (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych I Specjalistycznych) podane są szczegółowe dane i stawki.

Inaczej ma się sprawa z klientami indywidualnymi lub przedsiębiorstwami. Cena tłumaczenia wobec tego typu klientów zależy od umowy między tłumaczem i klientem, brak jest sztywnych stawek.

Cena tłumaczenia – jakie czynniki mają na nią główny wpływ

podwyższające cenę:

  • termin – zazwyczaj im krótszy, tym wyższa cena

Standardowo profesjonalny tłumacz zakłada tłumaczenie 6 stron rozliczeniowych na dzień roboczy. Przy większej liczbie stron do przełożenia w krótszym terminie może być zastosowana ekspresowa cena tłumaczenia. Dodatek taki może wynieść 100% a nawet 200% początkowej stawki.

  • niska jakość dokumentu

Zwłaszcza przy tłumaczeniach przysięgłych. Cena tłumaczenia może wzrosnąć, jeżeli tekst jest sporządzony pismem ręcznym, zawiera elementy trudne do odczytania, jest zniszczony itp.

  • utrudniony format

Gdy do tłumaczenia są pliki w jakimś formacie DTP (Desktop Publishing), np. InDesign, FrameMaker, PageMaker, QuarkXpress itp., to znaczy są poskładane przez grafika i człowieka od DTPu, mają gotowy layout, działające linki – krótko mówiąc, są np. gotową instrukcją obsługi jakiegoś urządzenia, publikacją, są gotowe do druku, wówczas wymagana jest dodatkowa znajomość i praca właśnie w tych programach DTP. Po tłumaczeniu trzeba nanieść poprawki, wyrównać tekst, czasem naprawić utracone łącza, grafiki itd. W takich przypadkach można posłużyć się narzędziami CAT, które znacznie ułatwiają zapanowanie nad dokumentem źródłowym. Więcej na ten temat w sekcji obniżające cenę.

Utrudnieniem jest również przekazanie do tłumacza/biura tłumaczeń tekstu w postaci pliku PDF, jeżeli klient ma do dyspozycji oryginalny, źródłowy dokument, np. WORDa. Tłumacz musi albo tłumaczyć bezpośrednio z PDFa albo sobie przygotować tekst. Więcej na ten temat w artykule:

Tłumaczenie PDF – jak się za to zabrać
  • specjalistyczne słownictwo

Cena tłumaczenia przez niektórych tłumaczy i biura tłumaczeń uzależniana jest od użytej w tekście specjalistycznej terminologii. Słownictwo takie wymaga więcej wysiłku w czasie tłumaczenia, np. przeszukania odpowiedniej literatury, poszukiwania w Internecie, współpracy ze specjalistą z danej dziedziny itd. Cena tłumaczenia takich tekstów może być wyższa o 50-100%. Nie jest to jednak regułą i często spotyka się wyspecjalizowanych tłumaczy w określonej dziedzinie, którzy traktują te teksty jako tryb zwykły, bez utrudnień i nie podwyższają ceny.

obniżające cenę:

  • stała współpraca

Cena tłumaczenia przy stałej współpracy z tłumaczem może być znacznie niższa od standardowej. Bardzo ceni się lojalność i zlecanie wszystkich tekstów do tłumaczenia do sprawdzonego jednego tłumacza bądź jednego biura tłumaczeń. W takim przypadku możemy liczyć na korzystne warunki, jak nie doliczanie dodatkowej ceny za ekspres czy skomplikowane formaty plików, stałe ceny, korzystne rabaty itp.

  • większe zlecenia

Każdy tłumacz czy biuro tłumaczeń ceni sobie klientów, którzy zlecają większe teksty do tłumaczenia. Można wówczas spokojnie ustawić dobry termin, wynegocjować z tłumaczem ciekawy rabat, jest czas na przygotowanie się do tłumaczenia (poszukanie terminologii stosowanej w języku docelowym, ewentualne poprawki dokumentów przed tłumaczeniem itd.), zatrudnienie do projektu korektora, który spokojnie będzie mógł sprawdzić tłumaczenie po tłumaczu, czas na zadanie pytań klientowi na temat niejasnych lub budzących wątpliwości wyrażeń z tekstu no i oczywiście zysk – nie trzeba specjalnie wyjaśniać, że ludzie wolą więcej zarobić.

  • spokojny termin

Spokojny termin przy większych zleceniach ma ogromnie pozytywny wpływ na jakość tłumaczenia. Warto zastanowić się dwa razy, czy aby na pewno potrzebujemy „tych 50 stron na jutro”. Praca tłumacza nie polega na zwykłym przepisywaniu tekstu, to jest przekład i jest to nie proste zadanie. Pozwólmy tłumaczowi spokojnie popracować a na pewno nam się to opłaci.

  • szybka płatność

Ten element bywa decydujący przy ustalaniu ceny. Jeżeli zaproponujemy natychmiastową płatność, tłumacze/biura tłumaczeń chętnie udzielają ciekawych rabatów. Zwłaszcza teraz, gdy na rynku mnóstwo jest zaległych, nieopłaconych faktur w różnych branżach, cena tłumaczenia może się obniżyć przy korzystnych warunkach uregulowania należności.

Nie ma nic gorszego niż przeciąganie płatności – traci się wtedy zupełnie zaufanie do takiego klienta i po ludzku nie ma się ochoty więcej z nim pracować. Choćby obiecywał ogromne projekty do wykonania. Ale to chyba nie tylko tak jest w branży tłumaczeniowej.

  • narzędzia CAT (Computer Aided Translation), jak SDL Trados, Star Transit XV itp.

Nie chodzi o tłumaczenie automatyczne, czyli maszynowe. Narzędzia te jedynie wspierają tłumacza w czasie jego pracy – podpowiadają zatwierdzoną przez klienta terminologię, jeżeli taką przygotował, podsuwają podobne lub identyczne tłumaczenie dla tych zdań, które już wcześniej wystąpiły w tekście, utrzymują formatowanie źródłowego dokumentu na swoim miejscu i wiele innych.

Przy stałej współpracy tłumacz sukcesywnie kompletuje tłumaczenia naszych tekstów i korzysta z nich przy tłumaczeniu następnych od tego samego klienta. Z czasem może dojść do sytuacji, że za 50 stron tekstu (podobnego do już wcześniej zlecanych) zapłacimy parę złotych i otrzymamy tłumaczenie w bardzo krótkim czasie. Wszystko opiera się na precyzyjnej analizie, o którą możemy poprosić tłumacza lub biuro tłumaczeń.

Dokładniejszy opis tych narzędzi postaramy się zamieścić w osobnym wpisie.

  • rozliczenie za tekst źródłowy czy docelowy?

A jaka to różnica? Cena tłumaczenia może się różnić nawet o 20%!
Długość tekstu źródłowego praktycznie zawsze jest inna od długości tłumaczenia. Dobrym przykładem jest tłumaczenie z języka angielskiego na j. rumuński – wtedy różnica sięga 15-20% ilości znaków ze spacjami (rumuńskie tłumaczenie jest dłuższe).
Tłumaczenie z j. angielskiego czy niemieckiego na j. polski jest zwykle dłuższe o 10-13%. Dlatego korzystniej jest umówić się z tłumaczem na rozliczenie za całość z góry, licząc tekst źródłowy.

Należy jednak przy tym uważać, bo jeżeli tłumacz rozlicza się po słowach i mamy do czynienia np. z tłumaczeniem z angielskiego na polski, to w tekście angielskim zawsze będzie więcej słów niż w jego polskim tłumaczeniu.

Skorzystaj z naszej szerokiej oferty – biuro tłumaczeń Slavis – i zamów tłumaczenia ekspresowe na angielski, niemiecki, chiński lub każdy inny język.

Sprawdź, co mówią o nas klienci.

Zadzwoń – +48 41 20 20 500 -, użyj formularza na stronie Kontakt Biuro Tłumaczeń albo wyślij e-maila na adres info@slavis.net. Jeżeli szukasz lepszej oferty, lepiej trafić nie można!