Zwolnienie lekarskie – kiedy potrzebne jest tłumaczenie zwykłe a kiedy przysięgłe

Zwolnienie lekarskie z zagranicy


Jeżeli w czasie pobytu za granicą ulegniemy wypadkowi lub stanie się nam coś, co uniemożliwi podjęcie pracy po powrocie, należy na miejscu zadbać o zwolnienie lekarskie. Takie zagraniczne zwolnienie lekarskie powinno zawierać następujące elementy:

  • nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza,
  • datę wystawienia,
  • podpis wystawiającego,
  • początkową i końcową datę niezdolności do pracy.

Szukasz Tłumacza Przysięgłego? Sworny.com – Tłumacz Przysięgły Online!

Zwolnienie lekarskie przedkładamy następnie naszemu pracodawcy lub do ZUSu, którzy to mogą nas poprosić o dołączenie tłumaczenia zwolnienia. W jakich sytuacjach musimy takie tłumaczenie dostarczyć?

Tłumaczenie nie powinno być potrzebne, jeżeli zwolnienie lekarskie zostało wystawione na terytorium:

  • państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
  • Szwajcarii,
  • państw, które są stroną umów międzynarodowych z zakresu zabezpieczenia społecznego.

W takich przypadkach ewentualnie nasz pracodawca może nas prosić o przetłumaczenie zwolnienia, aby poznać przyczyny naszej niezdolności do pracy, gdy nie zna języka obcego, w jakim dane zwolnienie lekarskie zostało sporządzone. Wówczas wystarczy tłumaczenie tekstu zwykłe, nie przysięgłe.

Inaczej sprawa wygląda, gdy nasze zwolnienie lekarskie zostało wystawione na terytorium innych niż wymienione powyżej państw. W takim przypadku musimy dołączyć tłumaczenie przysięgłe zaświadczenia, wykonane wyłącznie przez tłumacza przysięgłego.
Jest to o tyle istotne, że zwolnienie lekarskie bez dołączonego tłumaczenia przysięgłego nie jest uznawane za podstawę do wypłaty świadczenia chorobowego. Tłumaczenie przysięgłe należy załączyć od razu i dostarczyć w terminie 7 dni do naszego pracodawcy lub ZUSu.

Termin 7 dni na dostarczenie zwolnienia wraz z tłumaczeniem

Jeżeli w ustawowym terminie 7 dni dostarczymy samo zwolnienie lekarskie bez jego tłumaczenia, niestety nie można uznać, że termin został zachowany i pracodawca nie będzie miał podstaw, aby wypłacić nam świadczenia chorobowe.

Istnieje wyjście z takiej sytuacji – na piśmie należy złożyć szczegółowe wyjaśnienia, z jakich powodów nie mogliśmy w terminie dołączyć tłumaczenia oraz zobowiązać się do jak najszybszego dostarczenia tłumaczenia. W takim przypadku uznaje się, że chwilowy brak tłumaczenia został spowodowany przez niezależne od pracownika przyczyny i nie obniża się dziennej stawki zasiłku chorobowego od 8. dnia niezdolności do pracy.

Kto ponosi koszty za tłumaczenie zwolnienia lekarskiego?

Nie ma jednoznacznych przepisów, które by regulowały kwestię ponoszenia kosztów tłumaczenia zwolnienia. Przyjmuje się następujące rozwiązanie – jeżeli przebywaliśmy za granicą na własną rękę, np. byliśmy na wycieczce czy urlopie, sami powinniśmy ponieść koszty tłumaczenia. Natomiast w przypadku, gdy np. zostaliśmy wysłani na delegację, to pracodawca winien zapłacić za wymagane tłumaczenie.

Jak zamówić tłumaczenia zwykłe:

Jeżeli potrzebujesz tłumaczenie zwykłe zwolnienia lekarskiego – prześlij zwolnienie na adres info@slavis.net, skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń.

Jak zamówić tłumaczenie przysięgłe:

W przypadku tłumaczenia przysięgłego wykonaj następujące kroki – za darmo się zarejestruj, załącz plik(i), wybierz języki i podaj adres, na jaki ma być dostarczone gotowe tłumaczenie przysięgłe. Wkrótce otrzymasz maila z ofertą – ceną i dokładnym terminem przesyłki.