Konwersja PDF do Word

Konwersja PDF do WORD: profesjonalnie (cz. 2)

To część druga artykułu pt. Tłumaczenie PDF (cz. 1).

Jeśli chodzi o biuro tłumaczeń, najkorzystniejszą możliwością jest praca na materiale źródłowym, dostarczonym przez klienta w formie oryginalnych plików. Takim sposobem można zaoszczędzić czas potrzebny na dopieszczanie przetłumaczonej zawartości. Niestety, w większości przypadków biura tłumaczeń otrzymują dokumenty źródłowe w formie PDF.

Ma to swoje zalety, gdyż plik w takiej formie nie ulegnie zniekształceniom, które mogą nastąpić w trakcie wysyłki drogą mailową. Kiedy jednak PDF dociera do biura, należy go skonwertować do pliku WORD, aby rozpocząć tłumaczenie.

Ze względu na fakt, że biuro tłumaczeń otrzymuje wiele zleceń, wdrożenie odpowiednich metod działania i obróbki tekstu było konieczne, w celu usprawnienia działania. Takim oto sposobem można wyróżnić trzy najczęściej stosowane metody.

Konwersja PDF – metody

Dobór metody uwarunkowany jest rodzajem pliku PDF. Można wyróżnić dwa, z których jeden jest edytowalny, a drugi nieedytowalny. Plik edytowalny to taki, którego da się skopiować i wkleić. Jest to możliwe dzięki temu, że przed konwersją był to plik tekstowy. Drugim rodzajem jest plik nieedytowalny, z którym mamy do czynienia wtedy, gdy chodzi o skany lub zdjęcia.

Konwersja PDF – pierwsza metoda

Pierwsza metoda – konwersja PDF do Word – wykorzystuje do pomocy program Adobe. Procedura konwersji jest prosta. Należy wybrać plik do konwersji, a następnie zapisać skonwertowany plik w wybranym przez siebie miejscu. Ten sposób wykorzystywany jest w przypadku plików edytowalnych.

Konwersja PDF – druga metoda

Druga metoda również jest stosowana przy konwersji plików edytowalnych. Tym razem jednak wykorzystywanym do tego celu programem jest Abby. Procedura jest równie intuicyjna.

Konwersja PDF – jeszcze jedna metoda

Ostatnia z wymienionych metod najlepiej się sprawdza w przypadku tekstów nieedytowalnych. Nie ma lepszego narzędzia do rozpoznawania elementów graficznych niż OCR. Korzystając z tej metody, skany i zdjęcia nie będą już stanowiły problemu.

W każdym z wymienionych przypadków należy dokonać porównania pliku źródłowego z docelowym. Trzeba pamiętać, że to są tylko narzędzia, których pracę należy weryfikować.

Konwersja PDF – co zrobić ze skonwertowanym plikiem?

Umiejętność sprawnego konwertowania plików może być przydatna w wielu sytuacjach. Jedną z takich sytuacji jest konieczność edycji nieaktualnych danych w naszym PDFie. Nie mając dostępu do oryginalnego pliku, musimy być w stanie doprowadzić posiadany plik do stanu, w którym możliwe będzie naniesienie odpowiednich zmian. Doświadczone biuro tłumaczeń radzi sobie z podobnymi zadaniami bez problemu.

Więcej informacji na temat tłumaczenia PDF-ów i związanych z nimi problemów zamieściliśmy na stronie Jak tłumaczyć dokumenty w formacie PDF.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Na koniec – gdy będziemy chcieli zapisać przetłumaczony dokument w postaci pliku PDF, potrzebna nam będzie konwersja do formatu PDF.