Tłumaczenia prawnicze a zwykłe tłumaczenia

Tłumaczenia prawnicze

Teksty składające się na tą grupę cechują się specyficznym językiem, pełnych zawiłości i sformułowań sprawiających trudność komuś, dla kogo terminologia prawnicza nie jest chlebem powszednim.

Z tego powodu tłumaczenia prawnicze zaliczane są do tłumaczeń specjalistycznych. Tego typu tekstami musi zajmować się ktoś posiadający odpowiednią wiedzę i potrafi się odnaleźć gąszczu obecnych tam zwrotów.

Materiały prawnicze, w przeciwieństwie do języka potocznego, muszą być precyzyjne. O ile w życiu codziennym stosowanie synonimów, w tego typu tekstach jest to niemożliwe. Wynika to z faktu, że każdy z zwrot ma określone znaczenie, a jego synonim tylko z pozoru oznacza to samo.

Nadtłumaczenie i niedotłumaczenie

Jednym z czyhających na tłumaczy trudności jest kwestia nadtłumaczenia i niedotłumaczenia. W pierwszym przypadku mamy do czynienia z nadinterpretacją polegającą na parafrazie tłumaczonego tekstu. O ile w innych rodzajach tekstów istnieje swoboda przekładu, w tekstach prawniczych takiej dowolności nie ma.

Drugi przypadek dotyczy sytuacji odwrotnej, polegającej na pominięciu pewnych informacji. Teksty prawnicze charakteryzują się obecnością rozbudowanych zdań, z interpunkcją w ograniczonej ilości. Z tego powodu może dojść do zgubienia sensu przekazu, w wyniku niewłaściwie zrozumianej frazy.

Przykłady dokumentów

Teksty prawnicze nie ograniczają się jedynie do tych związanych ze sprawami sądowymi. W ich skład wchodzą również inne rodzaje pism, takie jak raporty, akty notarialne, orzeczenia czy dokumenty kredytowe.

Tłumaczenia takich dokumentów zlecane są zarówno przez osoby fizyczne jak i firmy. Powodem takiego zapotrzebowania jest spełnienie wymogów proceduralnych związanych z działalnością międzynarodową.

Różnice między tłumaczeniami prawnymi a prawniczymi

Wbrew temu co może się wydawać, nie są to pojęcia synonimiczne. Tekstami prawnymi nazywamy pisma wydane przez organy ustawodawcze, takie jak konstytucja, ustawy czy akty prawne. Z tego powodu podobne tłumaczenie tekstów nazywane jest prawnym.

Z tłumaczeniami prawniczymi mamy do czynienia w przypadku, kiedy mamy do czynienia z podobną terminologią, lecz innym przeznaczeniem dokumentów. W skład takich tekstów wchodzą między innymi dokumenty biznesowe.