Tłumacz holenderski

Tłumacz holenderski – fakty i znaczenie języka niderlandzkiego

Mogłoby się wydawać, że używając terminu język holenderski, nie popełniamy błędu. Prawda wygląda jednak inaczej. Poprawnym określeniem powinien być język niderlandzki, gdyż, język holenderski jest jedynie odmianą niderlandzkiego.

W zależności od miejsca występowania, mamy do czynienia również z językiem flamandzkim, czyli odmianą niderlandzkiego używaną w Belgii.

Kilka słów o niderlandzkim

Wchodzi w skład języków o germańskim pochodzeniu, jak język niemiecki, szwedzki czy duński, dzięki czemu można dostrzec między nimi pewne podobieństwo. Co ciekawe, takie podobieństwo jest widoczne również w przypadku języka angielskiego, który również w pewnym stopniu jest oparty na języku germańskim.

W latach 80-tych doszło do porozumień między Belgią i Holandią, w wyniku których język niderlandzki stał się językiem urzędowym w obu krajach.

Mimo takich ustaleń, oba kraje posiadają odrębne warianty tego języka, cechujące się lokalnymi naleciałościami.

Znaczenie holenderskiego (niderlandzkiego)

Od czasów holenderskiej dominacji na morzach i oceanach minęło wiele lat. Można by pomyśleć, że obecnie język ten nie ma takiego znaczenia jak kiedyś. Prawda wygląda nieco inaczej.

Mimo że używa się go głównie w Europie, jest on obecny również w dawnych koloniach, gdzie ma status języka urzędowego. Powoduje to zatem zapotrzebowanie na tłumaczenia.

Tłumaczenie z holenderskiego (niderlandzkiego)

Obecne czasy charakteryzują się tym, że brak różnorodności etnicznej w miejscu pracy, nie powinien nikogo dziwić. W przypadku Holandii nie jest inaczej.

Obecność tak zróżnicowanej kadry pracowniczej wymusza na pracodawcach tłumaczenie materiałów firmowych.

Niekiedy potrzebne jest tłumaczenie umów zawieranych z pracownikiem.

Jednymi z wymienionych materiałów firmowych są instrukcje obsługi, których tłumaczenia powinny być dołączone do obsługiwanych maszyn.

Brak takich informacji może się skończyć, w najlepszym wypadku niewłaściwym ustawieniem maszyny.

Proces tłumaczenia

Niektóre tłumaczenia mogą się wydawać prostymi, lecz nie zawsze tak jest. Z racji, że w skład niderlandzkiego wchodzi holenderski i flamandzki, potrzeba odpowiedniej wiedzy, aby wychwycić te drobne detale.

W zależności od skomplikowania tekstu, może pojawić się potrzeba skorzystania z usług biura tłumaczeń. Taki wybór jest właściwy, jeśli tłumaczenie musi zostać wykonane szybko, a nie można sobie pozwolić na niepotrzebną zwłokę.

Profesjonalne biuro tłumaczeń, jak Biuro tłumaczeń Slavis oferuje również pomoc przy edycji graficznej oraz samego tekstu, pod kątem lokalizacji.

Więcej informacji dotyczących języka niderlandzkiego i jego znaczenia znaleźć można na stronie Tłumacz holenderski. Zapraszamy!